English | Fran\xE7ais | Deutsch | Espa\xF1ol | Catal\xE0 | Portugues

Documentation | TranslationTool

Guia dels usuaris de TranslationTool

Si us plau, ajudeu-nos a traduir aquesta guia a la vostra llengua, si \xE9s que no existeix.

TranslationTool_s.jpg

Contingut de la guia

Introducci\xF3

Aquells que alguna vegada heu intentat traduir texts per Indymedia coneixereu el problema: treballeu durament durant hores, potser posposeu altres coses importants, i quan aneu a penjar la traducci\xF3, us adoneu que alg\xFA altre ja ha traduit el text!

Com que aix\xF2 \xE9s extremadament frustrant i una p\xE8rdua de temps pels activistes, hi ha varies llistes de correu de traduccions per la coordinaci\xF3 dels treballs de traducci\xF3 i per evitar traduccions repetides. Existeix una llista de correu internacional - translation_at_lists.indymedia.org - per la gesti\xF3 i desenvolupament de sistemes de traducci\xF3. Tamb\xE9 hi ha diverses llistes de correu especialitzades en algunes lleng\xFCes, com www-de_at_lists.indymedia.org que tracta les traduccions cap a l'alemany.

TranslationTool, l'Eina de Traducci\xF3, va ser dissenyada per servir al mateix prop\xF2sit: col\xB7laborar en el treball de traducci\xF3 a trav\xE9s de la seva coordinaci\xF3. \xC9s un sistema obert de correu, lliure per ser utilitzat per qualsevol traductor d'indymedia, d'arreu del m\xF3n.

La traducci\xF3 d'un article a una llengua determinada (per exemple, el catal\xE0) pot trobar-se en cinc estats:

1.- todo, originalment to do: ning\xFA s'ha ofert a traduir el text (encara)

2.- Illdo, originalment I'll Do it: alg\xFA ja s'ha ofert a traduir el text

3.- part: alg\xFA a traduit part del text, per\xF2 no continuar\xE0

4.- rev, originalment for revision: el text necessita revisi\xF3

5.- done: el text ha estat tradu\xEFt completament

Si voleu que us tradueixin un text, penjeu un article amb el text a traduir indicant al camp "tema / llengua" del formulari les lleng\xFCes que necessiteu. Ho heu d'indicar de la seg\xFCent manera: [de: todo], [en: todo], etc. El significat d'aquesta notaci\xF3 \xE9s el seg\xFCent: la primera paraula del corxet indica la llengua que voleu ("en" significa angl\xE8s; "de", alemany; "es", espanyol; "ca", catal\xE0; etc.). Aquests acr\xF2nims (en, de, es, ca, etc.) s\xF3n els anomenats "indicadors de llengua". La segona paraula "todo" ja l'hem explicat abans, significa que la feina encara est\xE0 per fer.

En canvi, si el que voleu \xE9s traduir un text, feu el seg\xFCent: abans de comen\xE7ar a traduir una sola paraula, feu un comentari a l'article original escrivint al t\xEDtol [ca: Illdo] o [es: Illdo] si ho voleu traduir al catal\xE0 o espanyol, respectivament. El mateix amb qualsevol altra llengua: aix\xF2 s\xED, utilitzant l'indicador de llengua normalitzat: [de: Illdo], [en: Illdo], etc.

Un cop hagueu acabat la traducci\xF3, feu un comentari a l'article original amb el t\xEDtol: [ca: done] o [de: done], si l'heu tradu\xEFt al catal\xE0 o a l'alemany, respectivament. El mateix amb la resta de lleng\xFCes.

Si heu fet part de la traducci\xF3 al catal\xE0, per\xF2 no la podeu continuar, feu un comentari a l'article original escrivint al t\xEDtol: [ca: part]. Igualment amb la resta de lleng\xFCes.

Observareu que a la columna central, a sobre cada article publicat, apareixen les mateixes etiquetes: [en: done], [ca: part], etc. Aix\xF2 ens permet saber, sense haber de revisar tots els comentaris a l'article, si alg\xFA ja ha tradu\xEFt el text. Aix\xED, per exemple, si veiem un [ca: done], sabrem que alg\xFA ja ha tradu\xEFt l'article al catal\xE0.

Aquestes darreres etiquetes les controlen els moderadors. Aix\xED doncs no espereu que el [ca: todo] canvi\xEF autom\xE0ticament a [ca: Illdo] o [ca: done]: cal que els moderadors se n'adonin!

La p\xE0gina principal

Trobareu TranslationTool, l'Eina de Traducci\xF3, a la URL http://translations.indymedia.org .

La p\xE0gina principal es troba dividida en tres columnes: l'esquerra, la central i la dreta. Les comentarem en aquest ordre.

La columna esquerra

UserInterface2.jpg

A la columna esquerra tenim el logo, un men\xFA desplegable per triar la llengua de la interf\xEDcie d'usuari, la recerca per llengua, la recerca avan\xE7ada, una breu guia d'usuari, esdeveniments destacats per Indymedia i la llista de centres Indymedia que trobareu a totes les p\xE0gines principals d'Indymedia.

Quan la p\xE0gina principal s'hagi descarregat completament, el servidor detectar\xE0 la llengua del vostre navegador i us oferir\xE0 l'interf\xEDcie d'usuari en aquesta llengua, si la t\xE9. Per defecte s'oferir\xE0 en angl\xE8s. El menu desplegable sota el logo us dona la possibilitat de for\xE7ar la interf\xEDcie a apareixer en una llengua determinada. Els textos d'ajuda i els elements de navegaci\xF3 com els enlla\xE7os, botons i t\xEDtols apareixeran en la llengua que trieu.

La recerca per llengua us permet destriar els articles de la columna central. Aix\xED, per exemple, si cliqueu sobre "en", l'indicador de llengua per l'angl\xE8s, apareixeran tots els articles que comptin amb un "en" dins del camp "tema / llengua". Evidentment, aix\xF2 no canviar\xE0 la vostra prefer\xE8ncia respecte la interf\xEDcie d'usuari! La llengua de la interf\xEDcie nom\xE9s depen del vostre navegador, o del que hagueu triat en el men\xFA desplegable.

Si voleu saber m\xE9s sobre la modalitat de recerca avan\xE7ada mireu m\xE9s avall.La columna central

La columna central \xE9s la m\xE9s important de TranslationTool. \xC9s en aquesta columna on podreu penjar textos per ser tradu\xEFts (m\xE9s endavant us explicarem com es fa aix\xF2). Per altra banda, noteu que les recerques m\xE9s habituals disposen d'icones al capdamunt de la columna.

icons.jpg

 • La icona "To Do" us mostrar\xE0 els textos que encara esperen ser tradu\xEFts.
 • La icona "I'll Do It", els textos que estan sent tradu\xEFts.
 • La icona "Part", els textos que nom\xE9s han estat tradu\xEFts parcialment.
 • La icona "For Revision", els textos que, havent estat tradu\xEFts, esperen ser revisats (a ser possible per un parlant nadiu).
 • La icona "Done", els textos amb traduccions acabades.

Les funcions de recerca i les icones us ajuden a veure r\xE0pidament quins textos paga la pena traduir.

Les icones us diuen la fase en que es troba els articles amb una \xFAnica llengua de dest\xED. Per\xF2, qu\xE8 passa quan un article sol\xB7licita m\xE9s d'una llengua dest\xED? Els moderadors canviaran l'estat de l'article a "Done" (fet), nom\xE9s quan s'hagin acabat les traduccions a totes les lleng\xFCes dest\xED sol\xB7licitades. Aix\xF2 significa que necessiteu informaci\xF3 addcional relativa a cada llengua dest\xED.

Hom disposa d'aquesta informaci\xF3 gr\xE0cies al camp "tema / llengua" dels articles. Aix\xED, per exemple, una cosa com "[de: todo]" significa: aquest article hauria de ser tradu\xEFt a l'alemany. Per altra banda, un "[fr: rev]" vol dir que l'article necessita que alg\xFA revisi la traducci\xF3 al franc\xE8s.

Sota les icones assenyalades podeu veure uns petits enlla\xE7os de llengua: de, en, es, fr, it i pt. Aquests enlla\xE7os limiten encara m\xE9s la recerca representada per la icona, ara \xFAnicament la llengua assenyalada. Aix\xED, per exemple, la "de" que apareix sota l'icona "To do" permet la recerca d'articles que tenen la cadena "[de: todo]" en el camp "tema / llengua". O, el que \xE9s el mateix: us mostrar\xE0 \xFAnicament els articles pendents de traduir que demanen l'alemany com a llengua dest\xED.

(Vegeu, en aquest sentit Com sol\xB7licitar traduccions a m\xE9s d'una llengua)

La columna dreta

ttGlobalfeed.jpg

La columna dreta presenta un alimentador de not\xEDcies, al capdamunt, seguit pels enlla\xE7os de sindicaci\xF3 RSS/RDF, i una columna de publicaci\xF3 de not\xEDcies relacionades amb el m\xF3n de la traducci\xF3, la t\xE8cnica o la pr\xF2pia organitzaci\xF3. Utilitzeu aqui preferentment l'angl\xE8s.

Tant l'alimentador de not\xEDcies, com els enlla\xE7os de sindicaci\xF3 corresponen a l'ag\xE8ncia oberta de not\xEDcies http://www.indymedia.org .

ttRSS.jpg

La t\xE8cnica utilitzada per incloure l'alimentador de not\xEDcies pot ser utilitzada pels usuaris de l'Eina de Traducci\xF3; l'Eina genera diverses alimentacions RSS/RDF, a les que podeu accedir a trav\xE9s dels enlla\xE7os: "All" | "To Do" | "Rev" | "Done". Aix\xED, per exemple, quan acabi la traducci\xF3 d'un article, l'alimentaci\xF3 RSS/RDF anomenada "Done" us ho notificar\xE0.

Com publicar un article

Busques l'enlla\xE7 per penjar un text per ser tradu\xEFt?

Pots penjar articles o not\xEDcies dels servidors indymedia que vulguis, documentaci\xF3 t\xE8cnica, articles de debat per a llistes de correu d'Indymedia, etc. De fet, tamb\xE9 \xE9s possible penjar articles que no han aparegut a servidors Indymedia. Assegureu-vos, per\xF2, que l'article meresqui ser tradu\xEFt!

A continuaci\xF3 us descriurem com penjar un article, qu\xE8 haurieu de posar en els diferents camps (estat, tema / llengua, autor, adre\xE7a electr\xF2nica, etc), i consells sobre el bot\xF3 de previsualitzaci\xF3, la c\xE0rrega d'imatges i la codificaci\xF3 (html/wiki/plain-text).

Atenci\xF3: l'Eina de Traducci\xF3 no necessita articles espectaculars. Nom\xE9s us caldr\xE0 cuidar la presentaci\xF3 si us demanen que penjeu l'article en el vostre centre Indymedia local.

Com preparar l'article
 • Primerament, comproveu que ning\xFA hagi penjat el mateix text. Utilitzeu en aquest sentit les diferents funcions de recerca, per\xF2 especialment la funci\xF3 de recerca avan\xE7ada utilitzant el t\xEDtol del text original, en la llengua original.
 • Penjeu un article omplint els camps seg\xFCents:
  • El camp "t\xEDtol" hauria de contenir el t\xEDtol original del text a traduir, en l'idioma original. Copieu i deseu, perqu\xE8 aix\xF2 facilita la identificaci\xF3 l'article i evita que dues persones pengin el mateix text.
  • Cal canviar l'*estat* a "To Do" (per fer).
  • El camp "tema/llengua" ha de contenir, separades amb comes:
   • Paraules clau sobre l'assumpte de l'article, preferentment en angl\xE8s.
   • El nom del pa\xEDs, regi\xF3 o ciutat relacionada amb l'article, preferentment en angl\xE8s.
   • Les lleng\xFCes que sol\xB7liciteu, utilitzant la notaci\xF3 [XX: todo], on XX \xE9s l'indicador normalitzat d'aquestes lleng\xFCes. Si voleu que us tradueixin l'article a l'angl\xE8s escriviu: [en: todo].
   • La llengua del text original, utilitzant la notaci\xF3 [XX: source], on XX \xE9s l'indicador normalitzat d'aquesta llengua. Si el text \xE9s en franc\xE8s escriviu: [fr: source].
  • El camp "autor" ha de contenir el vostre \xE0lies.
  • Escriviu la vostra adre\xE7a electr\xF2nica i seleccioneu "Avisa'm si alg\xFA respon a l'article" si voleu que us ho notifiquin autom\xE0ticament.
  • El camp "descripci\xF3" ha de contenir la URL on vau trobar l'article, els noms dels autors de l'original i la data de publicaci\xF3 (com abans, copieu i deseu).
  • El camp "text" \xE9s opcional. Sovint la gent hi desa el text original.
  • El men\xFA desplegable de codificaci\xF3 us permet penjar l'article com text net (format ascii), HTML o "Structured Text" (una sintaxi wiki). Utilitzeu el bot\xF3 de previsualitzaci\xF3 per veure'n el resultat.
 • Podeu pujar una(!) imatge en qualsevol format. Seleccioneu el boto d'exploraci\xF3 per seleccionar la imatge del vostre ordinador.
 • Cliqueu sobre el bot\xF3 de previsualitzaci\xF3 per avaluar l'aspecte del que voleu penjar. El sistema us dir\xE0, a m\xE9s, si falta algun camp per omplir.
 • Finalment, cliqueu en el boto "envia" per penjar l'article. Si no hi ha cap problema, nom\xE9s faltar\xE0 clicar el bot\xF3 "OK".

Si heu enviat amb \xE8xit l'article, els camps de t\xEDtol, autor -el vostre \xE0lies-, tema/llengua- i descripci\xF3 apareixeran a la columna central de la p\xE0gina principal.

Per altra banda, la gent pot efectuar comentaris al vostre article. El nombre de comentaris efectuats apareixer\xE0 tamb\xE9 al costat de l'article, a la columna central.

Els moderadors comproven regularment els comentaris efectuats i, si cal, actualitzen l'estat dels diferents processos de traducci\xF3. Aix\xED, per exemple, quan detecten que alg\xFA s'ha ofert a fer una traducci\xF3 a una llengua X, canvien el codi [X: todo] -que apareix sobre el t\xEDtol de l'article- per un [X: Illdo].

ttarticle.jpg

Atenci\xF3, penjar un article no significa que finalment alg\xFA es decideixi a traduir-lo. Els traductors tradueixen el que els agrada.

Com assumir una feina de traducci\xF3

 1. - Comproveu que ning\xFA no hagi tradu\xEFt ja l'article en algun altre lloc! Els autors coneguts i els esdeveniments m\xE9s impactants sovint atreuen molts traductors. Si trobeu altres traduccions, encara que sigui a lleng\xFCes no sol\xB7licitades expressament, penjeu-les com a comentari a l'article -com a text o URL.
 2. - Cliqueu sobre l'article que voleu traduir i premeu el bot\xF3 "tradueix o comenta" que hi ha al final.
 3. - Escriviu al camp "t\xEDtol" el seg\xFCent: [XX: I'll do], on XX \xE9s l'indicador de la llengua dest\xED.
 4. - Premeu el bot\xF3 "envia"

Com penjar el text tradu\xEFt

 1. - Torneu a clicar sobre l'article que heu tradu\xEFt i torneu a pr\xE9mer el bot\xF3 "tradueix o comenta".
 2. - Escriviu al camp "t\xEDtol" el seg\xFCent: [XX: done], on XX \xE9s l'indicador de la llengua dest\xED.
 3. - Afegiu la traducci\xF3 (o un enlla\xE7 a la traducci\xF3) en el camp "Text".
 4. - Envieu el comentari.

Noteu que per conveni utilitzem l'indicador normalitzat de la llengua i no el nom de la llengua. Aix\xED, per exemple, utilitzarem "ca" en comptes de "catal\xE0".

Quan els moderadors s'adonen que alg\xFA ha enviat comentaris del tipus [en: I'll do] o [de: done], ho fan notar a la columna central, a l'encap\xE7alament de l'article corresponent. D'aquesta manera podreu descartar un article sense haver-ne de revisar els comentaris.

Com revisar una traducci\xF3
  • Envia un comentari afegint el text revisat

Com sol\xB7licitar traduccions a m\xE9s d'una llengua dest\xED

En el seu origen, l'Eina va se concebuda per facilitar traduccions a una \xFAnica llengua dest\xED. No obstant, aviat es va observar que molta gent sol\xB7licitava m\xE9s d'una lleng\xFCa dest\xED. Per aquest motiu es va idear la notaci\xF3 [llengua: estat]; exemples d'aix\xF2 s\xF3n [de: todo] o [en: Illdo]. Com que molts usuaris tenien dificultats amb aquesta notaci\xF3, els vam ajudar amb Javascript (vegeu la taula seg\xFCent).

Abans d'enviar un article, penseu que heu de comunicar als lectors en quines lleng\xFCes dest\xED voleu les traduccions.

Aix\xF2 es fa a trav\xE9s del camp "tema/llengua" del formulari amb el que anomenem "etiquetes". \xC9s a dir: [en: done], [ca: todo], etc.

Aquestes etiquetes identifiquen l'estat de l'article per una llengua determinada.

La notaci\xF3 emprada \xE9s la seg\xFCent: [Llengua: Estat]. On diu "Llengua" cal escriure l'indicador normalitzat de la mateixa. On diu "estat" cal escriure: "source" (per indicar la llengua de l'original), "todo", "Illdo", "part", "done" o "rev".

El que escrivim al camp "tema/llengua" apareixer\xE0 posteriorment a l'encap\xE7alament de l'article corresponent.

Antigament, per introduir o modificar aquestes etiquetes calia entrar al camp "tema/llengua" del formulari i escriure-les amb el teclat.

No obstant, ara \xE9s possible escriure-les o modificar-les amb nom\xE9s un clic.

Aix\xF2 ho aconseguim a trav\xE9s d'aquesta taula, programada en Javascript.

Aquesta taula cont\xE9 totes les combinacions possibles, per\xF2 \xFAnicament per un nombre limitat de lleng\xFCes (les m\xE9s habituals).

Nom\xE9s cal marcar les combinacions adequades i autom\xE0ticament apareixeran les etiquetes, correctament escrites, al camp "tema/llengua".

Les etiquetes que facin refer\xE8ncia a altres lleng\xFCes -com el catal\xE0- caldr\xE0 editar-les a trav\xE9s de teclat.

La sintaxi \xE9s senzilla per\xF2 cal ser estricte si voleu que apareguin amb els seus colors caracter\xEDstics: [ca: source] [ca: todo] [ca: Illdo] [ca: part] [ca: done] [ca: rev].
Tema / Llengua

Source Language

de
en
es
fr
it
pt
Reset

Target Language

 
de
en
es
fr
it
pt
To do
I'll do it
For Revision
Done
Reset

En la imatge apareix, sobre la taula, el camp "tema / llengua". Observem que hom indica que el text \xE9s en espanyol i sol\xB7licita les traduccions a l'alemany i a l'angl\xE8s. A m\xE9s, observem que la paraula clau \xE9s "Argentine" (el text deu referir-se a Argentina).

Funcions de recerca

ttSearch.jpg

Les funcions de recerca s\xF3n part fonamental de TranslationTool. Les diferents funcions permeten destriar els articles per data, tema, llengua o autor, i per crear alimentadors rss/rdf. Tots els articles s\xF3n publicats i indexats alhora.

Hi ha quatre maneres de reduir el nombre d'articles mostrats:

 1. - clicant sobre els enlla\xE7os especials de la "Recerca per llengua", a la columna esquerra.
 2. - clicant sobre les icones i enlla\xE7os situats al capdamunt de la columna central.
 3. - omplint els camps de "Recerca avan\xE7ada" i prement el bot\xF3 "cerca", a la columna esquerra.
 4. - clicant sobre les paraules claus (en color negre) o etiquetes (en color vermell) que acompanyen cada article.

Els articles obtinguts amb una recerca s'organitzen per antiguitat: el m\xE9s nou \xE9s el primer de la llista i el m\xE9s vell el darrer.

L'efectivitat de la recerca depen totalment de la correcci\xF3 de les dades facilitades pels autors dels articles a trav\xE9s del formulari.

Si utilitzeu la funci\xF3 de "Recerca avan\xE7ada", podreu concretar si voleu realitzar la recerca en articles (per defecte) o en comentaris. Consell: si seleccioneu "comentaris" i estat "All", podreu veure r\xE0pidament si alg\xFA ha afegit una traducci\xF3.

El formulari de la "Recerca avan\xE7ada" presenta diferents camps (els mateixos que apareixen a l'hora de publicar un article): t\xEDtol, autor, tema / llengua i text. Atenci\xF3: la recerca comen\xE7ar\xE0 quan premeu Intro en qualsevol dels camps, o quan premeu el bot\xF3 "cerca".

Podeu utilitzar \xE0lgebra de booleana en les vostres recerques. Per defecte, la funci\xF3 de recerca combina les paraules escrites en els camps amb un "AND" l\xF2gic. Si el que voleu fer \xE9s trobar els articles que continguin la paraula India o Narmada en el t\xEDtol, escriviu "India OR Narmada" al camp "t\xEDtol".

Si voleu visualitzar \xFAnicament els articles relacionats amb una llengua determinada, utilitzeu la funci\xF3 de "Recerca per llengua". Aix\xF2 \xE9s equivalent a escriure l'indicador de llengua (en, de, ca, es, it, etc.) corresponent al camp "tema / llengua" de la "Recerca avan\xE7ada".

Si ompliu dos o m\xE9s camps per a la mateixa consulta, nom\xE9s apareixeran els articles que compleixin exactament les condicions imposades; \xE9s a dir, un "i" boole\xE0 vincula els diferents camps.

\xC9s a dir, si escriviu "Argentina" al camp "tema / llengua" i seleccioneu "to do" al men\xFA desplegable del camp "estat", no espereu visualitzar articles sobre Argentina que ja hagin estat traduits, ni textos per traduir que no tractin sobre Argentina.

Atenci\xF3: la funci\xF3 de "Recerca avan\xE7ada" \xE9s sensible als s\xEDmbols diacr\xEDtics com "\xE3" a "S\xE3o Bernardo" o "\xED" a "cronolog\xEDa". En conseq\xFC\xE8ncia, si escriviu "cronolog\xEDa" al camp de recerca, no trobareu "cronologia".

En canvi, no \xE9s sensible a les maj\xFAscules. Per tant, si escriviu "Argentina" al camp de recerca, s\xED trobareu "argentina".

Recerca avan\xE7ada (ampliaci\xF3)

(extret del Llibre de Zope, en angl\xE8s)

La interf\xEDcie de recerca incorpora una rica gram\xE0tica que permet realitzar recerques complexes. Per exemple, podeu utilitzar una sintaxi similar a a la de Google, amb par\xE8ntesis, AND, OR, ANDNOT, +, -, recerca de frases i s\xEDmbols comod\xED (*,?).

Expressions booleanes

En els camps de recerca podeu utilitzar s\xEDmbols booleans:

paraula1 AND paraula2

La cadena anterior us retornar\xE0 tots els objectes que continguin alhora ambdues paraules: paraula1 i paraula2. Els operadors booleans v\xE0lids s\xF3n AND, OR, i NOT. En comptes de NOT podeu utilitzar el s\xEDmbol de resta (o menys):

paraula1 -paraula2

que us retorna els objectes on apareix paraula1 per\xF2 no apareix paraula2.

L'abs\xE8ncia d'operadors \xE9s sin\xF2nim de l'operador AND; \xE9s a dir, si escrivim "caixes grogues de fusta", sense "", l'aplicaci\xF3 ens retornar\xE0 els objectes on aparegui simult\xE0niament les quatre paraules, en aquest o en qualsevol altre ordre, fins i tot separades.

Els par\xE8ntesi

Gr\xE0cies als par\xE8ntesi podeu combinar dues o m\xE9s recerques simples, per aconseguir recerques m\xE9s sofisticades:

((paraula1 AND paraula2) OR paraula3)

Aix\xF2 us retornar\xE0 objectes que continguin, alhora, paraula1 i paraula 2. Per altra banda, us retornar\xE0 els objectes que continguin la paraula3. D'acord amb aquesta expressi\xF3 les dues recerques s\xF3n independents.

S\xEDmbols comod\xED

Escriure aix\xF2:

Z*

retornar\xE0 tots els objectes que continguin paraules que comencen amb "Z". Per altra banda:

Zop?

retornar\xE0 totes les paraules que comencin amb "Zop" i tenen una lletra o s\xEDmbol m\xE9s. Lamentablement, els s\xEDmbols comod\xED no es poden utilitzar al comen\xE7ament de les paraules. \xC9s a dir, paraules com "?ope" o "*ope" no s\xF3n v\xE0lides i seran ignorades.

Recerca per frase

Les cometes "" indiquen frase. Aix\xED, escriure:

"caixa groga"

retornar\xE0 els objectes que continguin exactament la frase "caixa groga", (amb o sense "").

Finalment, totes aquestes expressions poden utilitzar-se conjuntament. Per exemple:

((paraula1 AND "caixes grogues") NOT gos*)

retornar\xE0 tots els objectes que continguin alhora "pedra" (amb o sense "") i la frase exacta "caixes grogues" (amb o sense ""). No obstant, exclour\xE0 aquells casos en que hi hagi paraules que comencin amb gos*, com els noms "gossa" i "gossera", l'infinitiu "gosar", les formes verbals "gosaria", etc.

De forma similar, una recerca com:

serps OR granotes - "caixes grogues"

retornar\xE0 tots els objectes que continguin la paraula serps i tots els objectes que continguin la paraula granotes. Finalment, exclour\xE0 els resultats que continguin la frase exacta "caixes grogues" (amb o sense "").

Topic revision: r10 - 20 Aug 2004, LinksRhein
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback