Globaal Indymedia Overzicht

versie: 7 juni 2002
vertaald op: eerste deel: 24 juni 2002 // rest: 30 juni

Dit document is een algemene inleiding op de interne werking, of gebrek daaraan, van het globale Indymedia netwerk. Dit document is speciaal bedoeld voor mensen in locale IMC's die benieuwd zijn hoe ze deel kunnen uitmaken van de internationale Indymedia organisatie/werking. Individuen kunnen de informatie ook gebruiken om uit te maken hoe ze betrokken kunnen geraken.

Wat is het Globale Indymedia Netwerk ?

Da's een goede vraag. In \xE9\xE9n opzicht is het globale Indymedia netwerk een levindige organisatie die bestaat uit honderden activisten verspreid over heel de wereld die regelmatig via e-mail communiceren om een wereldwijd netwerk van onafhankelijke media projecten en gemeenschaps-gebaseerde media centers verder te ontwikkelen. Op andere gebieden is het hele idee van "het globale indymedia" een mythe. Diegene die meehelpen met het organiseren van "global indymedia" ontmoeten elkaar voornamelijk via het internet, in virtuele ruimtes, en communiceren via e-mail lijsten en sporadisch op de "irc.indymedia.org" chatserver (type http://irc.indymedia.org in je browser of zoek voor een IRC programma zoals http://www.mirc.com), vaak in het #indymedia kanaal. Soms komen er een deel samen in het echte leven om evenement-gebaseerde IMC's te coordineren, vaak in het kader van antiglobalisten-evenementen zoals in Seattle voor de WHO ('99), Washington en Praag voor de Wereldbank / IMF protesten in 2000. Indymediacs komen soms ook bijeen in onafhankelijke media bijeenkomsten en soms -onvoorstelbaar!- bezoeken ze elkaar gewoon voor de lol. In een re\xEBle betekenis is het globale indymedia netwerk een losse organisatie van individuele activisten en mediamakers die elkaar en elkaars media projecten steunen. In die betekenis is global indymedia een virtuele entiteit, een netwerk, een grote bol energie die niemand kan identificeren.

Gedurende de laatste twee jaar, hebben individuen die ge\xEFnteresseerd zijn om de kracht van indymedia om inspirerende, informatieve media te maken, zich verenigd in enkele internationale indymedia projecten. Een voorbeeld hiervan is het features team dat de middenkolom van http://www.indymedia.org beheerd. Andere voorbeelden zijn verschillende print, audio en video producties.

Verder in dit document zal je informatie vinden over hoe je kan meewerken aan die projecten.

Waarom zou jouw lokale IMC betrokken moeten zijn ?

Indymedia is niets als de real-life, locale IMC's niet sterk staan. Toch is het idee dat iedere lokale IMC een deel is van een leven indernationaal netwerk, een inspiratiebron voor locale IMC's om goed werk af te leveren. Daarnaast, als mensen in lokale IMC's betrokken raken bij globale Indymedia projecten, bouwen ze aan sterke banden tussen locale, real-life en gemeenschap-gebaseerde Indymedia structuren en de globale indymedia "beweging"

Hoe kan jouw lokale IMC betrokken worden ?

Sinds kort houdt het globale indymedia netwerk tweemaandelijkse bijeenkomsten op "irc.indymedia.org", een IRC server. Iedere lokale IMC wordt sterk aangemoedigd om een liaison te hebben om heir aan deel te nemen. Deze meetings worden ook de plaats voor de vertegenwoordigers van lokale IMC's om de reacties van hun lokale IMC op zaken die heel het netwerk belangen, te bediscussi\xEBrenen. Voor meer informatie over hoe je kan meewerken aan deze bijeenkomsten, mail imc-communication@indymedia.org.

Op een continue wijze meewerken gaat het beste - tenzij dan voor het effectief bezoeken van lokale IMC's als je op reis bent en/of naar regionale onafhankelijke mediabijeenkomsten of gebeurtenissen die IMC's verslaan, gaan - door je in te schrijven op de e-mail lijsten die je interesseren. Sommige IMC's doen inspanningen om ten minste iemand in elk van deze lijsten aanwezig te hebben. Hieronder volgt een beschrijving van de globale Indymedia e-mail lijsten. Elk van deze lijsten staan echt te springen om mensen van alle lokale IMC's die meewerken te hebben.

Indymedia e-mail Lijsten

Je kan je inschrijven op mailinglijsten en al hun archieven zien via http://lists.indymedia.org. Het is ten zeerste aanbevolen iemand van jullie IMC ingeschreven te hebben op de lijsten die met # gemarkeerd zijn, om op de hoogte te blijven van wat er in het netwerk gebeurt.

 • # Imc-communication@indymedia.org De doelstelling van deze lijst is om een betere communicatie te ontwikkelen tussen de lokale IMC's en de globale Indymedia communicatie structuur. Iedere IMC wordt geacht iemand op deze lijst te hebben. De persoon van jouw IMC op deze lijst brengt discussies doorheen het hele netwerk over naar lokale meetings en/of lijsten zodat jullie hierover ook kunnen discussi\xEBren. (en die brengen natuurlijk een verslag van jullie discussie terug naar de lijst).

 • # Imc-finance@indymedia.org An imc-finance list exists for people working on the financial aspects of the global Indymedia project, including accepting, encouraging and organizing donations, and figuring out how to spend what we raise. So far almost all of the donations to Indymedia have gone to local IMCs, but some people and foundations have expressed interest in supporting the global Indymedia entity, which in turn would support the local IMCs, especially formation of local IMCs in the Global South. We are asking each IMC to have a member participating on this list.

 • # Imc-proposals@indymedia.org Dit is een lijst die dient om voorstellen die de imc-commwork groep (hieronder beschreven) belangrijk genoeg vind om aan iedere IMC (& imc contactpersoon) officieel te laten weten. Iedere lokale IMC zou iemand moeten hebben op deze lijst & wanneer een voorstel of kwesite doorgestuurd wordt moet hij/zij deze bespreken in zijn/haar lokale IMC. We proberen nu een plaats te cre\xEBren waaar lopende discussies over deze voorstellen afgehandeld worden en proberen een beslissingsstructuur op te zetten over hoe we deze discussies moeten organiseren.

 • # Imc-tech@indymedia.org Dit is een lijst voor mensen die werken aan algemene technische indymedia kwesties & programmeer aangelegenheden.

 • Imc-print@indymedia.org Een globaal team heeft deze lijst ontwikkeld om te werken aan globale printprojecten waaronder het PDF-project (een tweewekelijkse printbare pagina vol IMC news). Het project loopt nu en dan vast en kan altijd serieus wat extra energie gebruiken. IMC-print team leden werken vaak samen aan artikels via de http://print.indymedia.org website.

 • Imc-video@indymedia.org Dit is een lijst voor internationale communicatie en coordinatie van IMC Video projecten.

 • Imc-editorial@indymedia.org People on imc-editorial have been working on issues such as the editorial policy for the www.indymedia.org news wire, and on broader issues related to how to present the content on the www.indy site.

 • www-features@indymedia.org This is a list for people who are coordinating the features that appear on the center column of the www.indymedia.org page. Anyone can suggest a feature to this working group by e-mailing the suggestion to the list. If you have a feature idea to suggest, or an upcoming event to have listed in the top right corner of www.indymedia.org, post to this list.

 • Imc-newswire@indymedia.org This working group focuses on keeping the www.indymedia.org newswire healthy by hiding posts that don't fit into Indymedia editorial policy.

 • Imc-commwork@indymedia.org This working group tries to improve network-wide IMC communication, most recently by organizing bi-monthly global IRC meetings.

 • Syndication@indymedia.org Kom naar hier voor discussies over alle aspecten van het syndiceren van jullie middenkolom features naar de "feature-wire" op de www.indymedia.org site, en ook voor andere syndicatie zaken.

 • Translation@indymedia.org Deze lijst is de organiserende groep voor het Indymedia Vertaal team. Op deze lijst wordt het systeem ontwikkeld waarmee vertaal-vrijwilligers dingen vertalen zoals Indymedia proces documenten en www.indymedia.org middenkolom features.

 • Imc-global@indymedia.org The purpose of this list isn't exactly clear, but people have been using it as a place to discuss general issues that effect the whole network, such as what to do with donations and what kind of general ideas people have for the future of Indymedia.

 • Listwork@indymedia.org Deze lijst werken aan de creatie, coordinatie en managment van de Indymedia e-mail lijsten.

 • General-discussion@indymedia.org Deze lijst dient voor discussie over de onderwerpen/kwesties die de veelheid aan vragen die gericht worden aan de general@indymedia.org e-maillijst opwerpen. Vroeger gebruikten de mensen op die lijst de helpdesk.indymedia.org software om op die vragen te antwoorden.

 • New-imc@indymedia.org De New-Imc werkgroep helpt nieuwe IMC groepen op hun weg tot toetreding in het netwerk. Ze doet dat door vragen te beantwoorden en door met hen samen te werken tijdens de periode die ze nodig heben om door het new-imc proces te raken. (beschreven op http://newimc.indymedia.org).

Hoe kan je Lokale IMC inhoud delen met Globale Indymedia Projecten ?

 • Tekst features: Als je een feature hebt waarvan je denkt dat hij internationale relevantie heeft, stuur dan een mail (en de voorgestelde tekst (da's handiger)) naar de www-features@indymedia.org lijst. Features voor de www.indymedia.org pagina zouden een zekere vorm van internationale relevantie moeten hebben en bevatten liefst links naar artikels op lokale IMC nieuwslijnen of the globale www.indymedia.org nieuwslijn.

 • Foto's: Post foto's van jouw lokale IMC waarvan je denkt dat ze internationale relevantie hebben op de www.indymedia.org nieuwslijn. In de toekomst, wanneer het PDF project actief is, kan je ze eventueel ook voorstellen aan de imc-print@indymedia.org lijst.

 • Video: Communiceer alsjeblieft met de imc-video@indymedia.org lijst over video visie en realisaties. Je kan meer informatie vinden over de Indymedia newsREAL (een maandelijkse compilatie van Indymedia video materiaal dat door Freespeech TV uitgezonden wordt) op http://satellite.indymedia.org.

Voor meer informatie

Er is meer informatie over hoe een IMC op te zetten op http://process.indymedia.org. Alhoewel die site hopeloos verouderd begint te worden, zijn er wel enkele "blueprints" te vinden van evenement-gebaseerde IMC's die een goed advies geven over hoe je evenement gebaseerde coverage op een goede manier kan opzetten. Je kan ook naar de globale Indymedia "to do lijst" gaan op http://todo.indymedia.org, en er is veel imc-tech informatie beschikbaar op http://tech.indymedia.org. Als je algemene vragen hebt over Indymedia of eraan gerelateerde zaken, mail ze door naar general@indymedia.org. Houd er wel rekening mee dat de vrijwilligers die deze mails beantwoorden nogal overbalst zijn en dat het gemakkelijk enkele dagen kan duren voor ze antwoorden.

Vragen gerelateerd aan het vormen van een nieuwe imc mag je altijd sturen naar new-imc@indymedia.org

-- PseudoPunk - 24 Jun 2002
Topic revision: r5 - 08 Oct 2003, GoverDamnement
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback