Hallo nieuwe IMC,

Hallo en welkom bij het proces om een lokale imc te worden! Dit is een bericht van de "New IMC Werkgroep", een werkgroep opgericht in mei 2001 om de communicatie te regelen met alle groepen wereldwijd die een nieuwe imc willen beginnen, net als jullie. Om hen te helpen hun toetredeing gemakkelijker te maken en hun technische capaciteiten uit te breiden. Om met hen te samen te werken wanneer ze hun "editoriaal beleid" en "mission statement" opstellen, enz. Wij sturen je dit bericht omdat jullie interesse toonden om een nieuwe imc in jullie omgeving op te starten. Jullie kunnen zowel een groep zijn met veel onafhankelijke mediamakers die echt klaar zijn om tot het indymedia netwerk toe te treden, maar misschien stuurde je enkel een bericht naar de lijst om te weten wat imc betekent voor je startte met organiseren. Wat ook het geval is, wij zijn klaar om te helpen.

Welkom bij het new-imc proces. Iedere IMC is een belangrijk deel van indymedia, een netwerk dat een belangrijke bron is voor iedereen die belangrijke dingen te zeggen heeft dat de mainstream media niet wil of durft uitzenden. Als een lokaal IMC zal je van de rest van het netwerk een hoop steun en hulp krijgen in verscheidene vormen. Als een lokale IMC zal je ook de verantwoordelijkheid hebben om een actief deel te worden van het netwerk door je energie, kennis, vaardigheden en materiaal te delen en ook door deel te nemen aan de globale organisatie mailing lijsten. Deelnemen aan een netwerk dat zo uitbreidt en leeft als indymedia is een echt engagement. Het is daarenboven ook leuk. Meestal. Ok, bijna altijd.

Wij zouden graag beginnen met enkele documenten door te sturen. Je lokale IMC zou deze moeten doornemen. Je krijgt een link naar hen, of je krijgt ze apart per mail:

1) "Globaal Indymedia Overzicht." Dit is een overzicht van de meest actieve globale indymedia e-mail lijsten. Het kan je een idee geven van hoe indymedia werkt. (Deze lijst is gedateerd en komt van mei 2001).

2) "IMC Lidmaatschap criteria": Dit is de meest recente versie van een document dat een lijst bevat van de criteria waaraan een imc moet voldoen om deel uit te maken van het netwerk.

3) "Principes van eenheid": Dit is een werkversie van de dingen waarover lokale imc's akkoord gaan. Zo kan je zien of je er ook mee akkoord gaat. We zouden binnenkort klaar moeten zijn om een "Charter van het Indymedia Netwerk" te kunnen opstellen en rondsturen.

4) "Indymedia FAQ": Dit is een lijst met de meest gestelde vragen en antwoorden over Indymedia.

Het is redelijk veel om te lezen, maar het is allemaal belangrijke informatie. We zullen de ontwikkeling van al deze voorstellen en documenten bediscussi\xEBren op de "imc-process@lists.indymedia.org" e-mail lijst. Wanneer je een beetje vertrouwd bent met de werking van indymedia en je graag zou deelnemen, kan je je inschrijven op deze lijst door naar "http://lists.indymedia.org" te gaan en te klikken op "imc-process". Je kan daar instructies volgen om je in te schrijven of de archieven van de lijst lezen.

Neem de documenten alsjeblieft grondig door met je imc groep. Besteed vooral de nodige aandacht aan de tekst over de new-imc criteria.

WAT IS DE EERSTE STAP ??

De eerste stap is ORGANISEREN. Een IMC beginnen in je regio is zoals het opstarten van iedere andere organisatie. Zoek eerst uit welke onafhankelijke media er reeds is in jullie gebied en begin te spreken met zoveel mogelijk onafhankelijke media makers als mogelijk over wat een IMC kan betekenen. Doe een hoop "Outreach" (=publiciteit) naar mensen die je kent, die je nog niet kent, naar mensen in verschillende gebieden van je gemeenschap. Organiseren open vergaderingen, maak plannen en spreek vooral veel over de aard van de organisatie die je nog moet doen om een duurzame IMC op te richten in je regio. Je kan een mailinglijst aanvragen op http://newlist.indymedia.org om je organiseren wat eenvoudiger te maken. Twee zaken waar je vanaf het begin moet over beginnen denken zijn de relatie met het indymedia netwerk (wie in jullie IMC is ge\xEFnteresseerd in globale werkgroepen ?) and jullie technische capaciteiten (een server zoeken die de site wil hosten of zelf een server online plaatsen; wie binnen je groep kan, of wil het leren, de technische aspecten van de site te leren kennen/beheersen, ...). Op dit moment bevat de http://process.indymedia.org wat informatie over hoe andere IMC's zich georganiseerd hebben in het verleden, maar de meeste van die informatie is redelijk incompleet. Enkele lokale IMC's werken aan "HOW TO" documenten; We zullen het zeker laten weten hoe je deze documenten kan vinden als ze klaar zijn. In tussentijd staat het je vrij van de new-imc groep zoveel te contacteren als je nodig acht.

WAT MOET JE DOEN ALD JE KLAAR BENT OM DEEL UIT TE MAKEN VAN HET NETWERK?

Wanneer jullie groep vindt dat ze georganiseerd genoeg is om deel uit te maken van het indymedia netwerk, is het eerste dat je moet doen het formulier invullen, als je dat nog niet gedaan hebt, op "http://newimc.indymedia.org". Het formulier vraagt om een hoop informatie over jullie IMC en om uit te leggen waarom jullie een IMC willen worden. Het formulier invullen maakt deze informatie bekend aan het IMC netwerk. [hou er rekening mee dat de informatie naar een publieke lijst gaat met voor iedereen toegankelijke archieven].

De volgende stap is om opnieuw te kijken naar de lidmaatschap criteria die we jullie zullen zenden. Antwoord ajb naar "new-imc@lists.indymedia.org" om ons te laten weten aan hoeveel van de criteria jullie voldoen en welke hulp jullie nodig hebben om aan de andere te voldoen. De new-imc Werkgroep kan bijkomende vragen stellen om meer informatie te hebben, zoals hoeveel outreach jullie al gedaan hebben, welke projecten gepland worden enz. De vragen zijn normaal gezien redelijk direct en duidelijk.

WAT GEBEURT ER DAARNA ??

Als jullie antwoorden op de lidmaatschap criteria aantonen dat jullie klaar zijn om het netwerk te vervoegen, zal de new-imc werkgroep vragen om een PERSOONLIJKE INLEIDING (over jullie IMC) door te sturen. Dit is eigenlijk gewoon een vrieg van jullie IMC om jullie voor te stellen aan het indymedia netwerk, liefst iets meer persoonlijk en uitgebreid dan de korte informatie die je eventueel enkele maanden voordien doorstuurde toen je het formulier invulde. Jullie kunnen schrijven over waarom je een IMC startte, welke projecten er gepland zijn, wat jullie visie is op onafhankelijke media, .... Je zal misschien ook individuen die deel uitmaken van het netwerk willen voorstellen. Jullie zijn ook verplicht wat contact informatie door te sturen over jullie IMC (een e-mail lijst, tech, video contact, ...). Wanneer we over al deze informatie overtuigd zijn, wordt jullie lidmaatschap ter goedkeuring doorgestuurd naar "IMC-PROCESS@lists.indymedia.org". Als daar niemand bezwaren heeft over jullie IMC binnen de week, worden jullie opgenomen in de lijst van goedgekeurde IMC's.

Laat ons weten als je nog aanvullende vragen en dergelijke hebt over het new IMC proces, over indymedia, over alles. We zullen de "new-imc@lists.indymedia.org" e-mail lijst gebruiken om te communiceren met de werkgroep door te mailen naar "new-imc@lists.indymedia.org" en je kan deze ook opvolgen door de archieven van de lijst te bekijken die je kan vinden door op "http://lists.indymedia.org" te klikken op de "new-imc" link.

Alvast bedankt! We kijken echt al uit naar jullie antwoord en hopen natuurlijk om een lange tijd met jullie te kunnen samenwerken als een deel van dit opwindent, inspirerend en soms uitputtend experiment.

De "New IMC Werkgroep" new-imc@indymedia.org

-- PseudoPunk - 14 Jun 2002
Topic revision: r2 - 30 Oct 2002, BartMarescaux
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback