Harpidetza hirizpideak IMC bakoitzetik eta Lan Globalerako Taldeetatik hau espero da:

a) Bate egitea IMC sarearen helburuen deklarazioarekin eta batasun printzipioekin

b) IMCaren erabilgarritasunari eusteko kolektiboa izatea

c) Batzar publikoak eta irekiak izatea (Inongo IMCk ez du bere IMCko pertenentzia propiorik edukiko)

d) Helburuen deklarazioa sortzeko lan egin

e) Politika editoriala publikatu eta zehaztu, berau prozesu garbi eta demokratiko baten ondorioz burutuko dena

f) Publikazio Irekien erabilera adostu, IMC sareko editorealean egiten den moduan.

g) Erabakitzeko zein gauzak burutzeko politika ireki, garbia eta berdintasunean oinarritutakoa gureganatu.

h) Kide bat edo gehiago, erabakigune globaletan parte hartzeko gai izatea, norbere taldearen ordezkari bezala parte hartuz, eta ordezkaritza hori aldatuz joanez.

i)) IMC sarearen komunikazio metodoetan parte hartu (nazioarteko posta zerrendetan, IRCetako eztabaidetan, telefono deiak, eta aurrez aurreko bilkuretan...) zeinak sarearen bizitasuna eta IMCko lanean laguntzen duten. Gutxienez, taldeko kide batek imc-communications zerrendan parte hartuko duela ziurtatuz.

j) (bukatu barik) Inongo alderdi politikotan afiliazio ofizialik ez edukitzea (komentarioa) nahiz eta ekoizle bakoitzak askatasun osoa izango duen gura duena egiteko, eta IMC lokalak, ekimen eta alderdi ezberdinetako historiak kudeatu ahalko dituen.

k) IMC ezingo da inolaz ere enpresa batean eratu (baja emango zaio IMC medio korporatibo bihurtzen duenari, izan ere IMCren helburua informazio deskormetzializatzea baita)

l) Norbere webgunerako IMCren logoaren bertoko bertsioa egitea

m) Gunean, IMCak dauden herrialde eta hiriburuen zerrenda gehitu, ahal dela orri nagusian.

-- XaRe - 25 Jun 2002 -- MarkB - 16 Nov 2002
Topic revision: r1 - 17 Nov 2002, MarkB
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback