1) Voorstadium

Je kan op dit punt staan -- zittend in je kamer op het bed voor de computer terwijl je een indymedia site aan het lezen bent. Je denkt: "Er moet in IMC in mijn streek komen -- misschien start ik er gewoon zelf een!". Of je bent een onafhankelijke media producent die gesproken heeft met een aantal andere onafhankelijke media producenten om in jouw stad/streek een IMC op te richten, en uiteindelijk voel je dat iedereen klaar is om er aan te beginnen. Of jullie kunnen reeds een divers & reeds actief media collectief zijn die samengaat met diegene die in je omgeving een imc opstarten. Waar je ook bent, je bent waarschijnlijk ge\xEFnteresseerd om een IMC op te richten. De eerste stap is om met mensen in je gemeenschap te spreken en zien of er voldoende interesse om een imc te vormen dat gedragen wordt door een verscheiden groep van mensen die er ook effectief aan zullen weken.

2) Bekijk de documenten waarnaar newimc.indymedia.org linkt:

-- De Inleidende brief zal je een basisoverzicht geven van wat het "new-imc" proces precies inhoudt.

  • De Vaak gestelde Vragen (FAQ) geven jullie achtergrondinformatie over Indymedia en beantwoorden een heleboel vragen die je zou kunnen hebben.
  • Het "Global Indymedia Overzicht" is een overzicht van een aantal vaak gebruikte e-mail mailinglijsten die we gebruiken om het globale netwerk te organiseren. Het is permanent gedateerd omdat steeds nieuwe discussiegroepen blijven ontstaan.
  • De "Principes van Eenheid". Alhoewel nog steeds in opbouw, zorgen deze ervoor dat iedereen kan weten waar Indymedia voor staat.
  • De "Lidmaatschaps criteria". Je kan deze gebruiken als een soort blueprint voor jullie organiseerwerk. Wanneer je alle vragen positief kan beantwoorden zijn jullie normaal klaar om het netwerk te vervoegen.

3) New Imc Formulier

Wanneer je denkt voldoende georganiseerd te hebben, kan je het formulier invullen op http://newimc.indymedia.org. Zorg ervoor van een inleidend tekstje mee te sturen waarin jullie zeggen waarom je een IMC Wil beginnen. Dit maakt het voor de New-Imc Werkgroup eenvoudiger om te weten ie jullie zijn.

4) Mailinglijst

Als je er nog geen hebt, is het nu een goed moment om een publieke, open en transparante mailinglijst te beginnen. Je kan een mailinglijst aanvragen door het formulier in te vullen op http://newlist.indymedia.org

5) O - R - G - A - N - I - S - E - E - R

De volgende stap is van je IMC te organiseren. Besteed hieraan alle tijd die je nodig acht om een solide, duurzame, diverse en toegewijde groep te bekomen. Er is hier echt geen haast bij. We hebben liever goedwerkende collectieven dan een site die snel online staat door een groep die de site niet kan onderhouden. Probeer om contacten te leggen met zoveel mogelijk onafhankelijke media producenten als mogelijk in jullie omgeving. Vraag aan de mensen wat ze graag zouden zien gebeuren in een IMC, welke "gaten" er zijn in het huidige aanbod van onafhankelijk media in jullie gemeenschap, hoe mensen betrokken willen en kunnen geraken op korte en langere termijn. Houdt een hoop openbare vergaderingen in verschillende plaatsen zodat veel verschillende mensen kunnen komen. Een diverse groep van basisorganisatoren is echt ESSENTIEEL -- "Outreach" in creative vormen - val niet gewoon terug op oude vormen - is een absolute noodzaak. Het doel is van een IMC groep te vormen die geengageerd is om goed werk te leveren, zowel op lokaal vlak als doorheen het indymedia netwerk. Dit deel van het proces kan weken, maanden of langer duren. Je zal niet klaar zijn voor het echt zover is. Stel gerust alle mogelijke vragen, updates, opmerkingen, ... aan new-imc@indymedia.org Werkgroep of aan de contactpersoon die met jullie samenwerkt.Ga er vooral mee door om aan nieuwe vrijwilligers de principes van eenheid te leren kennen zodat ze snappen waar het om gaat. Je kan op dit moment ook beginnen met het volgen van de discussies doorheen het netwerk. Die gebeuren normaal op mailinglijsten die je kan vinden via http://lists.indymedia.org. Als je op een lijst inschrijft wordt er van je verwacht dat je je kort voorstelt. Anderen van het collectief zijn uiteraard ook welkom.

6) Verdere Stappen

Schrijf met jullie collectief een "Opdrachtsverklaring" en een "Editoriaal Beleid". Jullie zullen waarschijnlijk ook wel willen dat jullie tehnisch onderlegde medewerkers het Globale Tech collectief contacteren. (imc-tech@indymedia.org) om hulp te vragen over het opstarten van een site en eventueel om met jullie kennis en ervaring het collectief sterker te maken.

7) Antwoorden van documenten

Wanneer jullie klaar zijn, en enkel wanneer jullie echt klaar zijn ervoor, antwoord dan op elk punt van de "IMC Lidmaatschapscriteria" en de "Principes van eenheid" en geef erin aan hoever jullie op elk punt staan. Stuur deze antwoorden naar de new-imc@indymedia.org mailinglijst. Stuur op dit moment ook een "Persoonlijke inleiding tot jullie imc" (eventueel aangevuld met die tot enkele medewerkers) en stuur ook een contactlijst mee. Dit kan allemaal erg lijken op de informatie die jullie invulden p het newimc.indymedia.org formulier; maar waarschijnlijk kan het nu completer gemaakt worden. Hier staan enkele voorbeelden: http://newimc.indymedia.org/#miss

8) Afronden New-Imc Proces

Normaal gezien zullen jullie gewerkt hebben met een individu van de New-Imc Werkgroep nadat jullie het formulier op newimc.indymedia.org ingevulgd hebben, iemand die zich geengageerd heeft om jullie te begeleiden door het proces. Deze persoon zal, als hij vind dat jullie daar ver genoeg voor staan, jullie documenten ter goedkeuring sturen naar de new-imc@indymedia.org mailinglijst. Als niemand daar binnen de 3 dagen zegt dat hij totaal niet akkoord is (=blokkeren) zijn jullie door de new-imc Werkgroep goedgekeurd. De New-imc Werkgroep stuurt dan jullie aanvraag door naar de imc-process@indymedia.org lijst. Als daar niemand de aanvraag blokkeert binnen de 7 dagen zijn jullie een offici\xEBle IMC. Wanneer jullie dan een offci\xEBle site klaar hebben worden julie gelinkt in de linkerkolom van: http://www.indymedia.org

9) The fun begins.

Zorg ervoor dat er IMC Leden zijn die meewerken op de globale mailinglijsten & zichzelf daar introduceren (als ze dat nog niet gedaan hebben) en zorg ervoor dat jullie imc betrokken raakt bij Indymedia beslissingen. Werk samen met IMC's die dicht in de buurt zijn of aan de andere kan van de wereld ... Zorg dat je goed werk doet.

10) Verander de wereld, uiteraard ten goede.

We verwachten uiteraard niets minder

-- PseudoPunk - 10 Nov 2002
Topic revision: r1 - 10 Nov 2002, PseudoPunk
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback