Критерії членства в Індимедіа.

а) погоджуватися за духом з Декларацією та Принципами єдності Індимедіа-Україна.

*так, див. IndyMediaUkraineMissionStatement

б) мати досить відданих членів, щоб підтримувати функціональну Індимедію

*так, ми маємо маленьку, але віддану групу редакторів із 5 осіб, троє з яких також є адміністраторами списків і моніторять стрячку новин.

в) мати відкриті та публічні зустрічі (жодна група не може мати виняткового \xABправа власності\xBB на Індимедію)

*так, наші зустрічі публічні та відкриті, хоча й нечасті, оскільки члени Індимедіа живуть у різних містах. Про зустрічі оголошується через загальний список розсилки.

г) працювати над розробкою місцевої Декларації. Декларація всієї мережі Індимедіа може бути прийняти чи використовуватися як перехідна.

*так, див IndyMediaUkraine_MissionStatement

д) виробити й оприлюднити редакційну політику, що розроблена й функціонує за демократичними принципами та з повною прозорістю.

*так, див IndyMediaUkraine_EditorialPolicy

е) погодитись на використання принципів вільної публікації, описаної в редакційній політиці (редакційний коментар: Ми погодились із тим, що термін \xABвідкрите оприлюднення\xBB все ще визначається колективом всесвітньої мережі, і що ми зачекаємо на результати перш ніж переписувати цей критерій)

*так, ми погоджуємось. див. розділ про відкриту публікацію в IndyMediaUkraine_EditorialPolicy

є) прийняти політику прийняття рішень, що узгоджується з принципами консенсусу, які включають відкритий, прозорий процес із рівними правами всіх.

*так, ми маємо політику прийняття рішень, що стосується пропонування та відбору текстів, а також питань дизайну, змін редакційної політики та прибирання проблематичних матеріалів зі стрічки новин \x96 це можна прочитати в IndyMediaUkraine_DecisionPolicy

ж) мати речника(ків), що бажають і можуть брати участь у глобальному процесі прийняття рішень та на зустрічах як змінні зв\x92язкові/представники, з чітким розумінням відповідальності, що виникає від цієї ролі.

*так, для початку змінними зв\x92язковими будуть Аліса й Антон, а потім можуть приєднуватись інші.

з) брати участь в основних методах спілкування мережі Індимедіа, що стосуються здоров\x92я та життєвості мережі й можуть зробити внесок у роботу Індимедіа. Забезпечити участь принаймні однієї особи від вашої місцевої Індимедіа що списків розсилки IMC-Communications

*так, члени редакторського колективу Індимедіа-Україна починають підписуватися до різних списків: Аліса: imc-process, imc-video та imc-alternatives. Антон: imc-process, imc-tech-solidarity. Після того, як буде запущено повноцінний сайт, ми сподіваємося, що члени будуть мати більший ентузіазм щодо участі в світових списках Індимедіа.

і) (НЕ ОСТАТОЧНЕ) не мати офіційної належності до будь-якої політичної організації, деравши чи кандидата на посади (коментар: але окремі виробники можуть робити все, що завгодно, а місцеві Індимедіа можуть мати історії про різні політичні партії й ініціативи)

*так, Індимедіа-Україна не пов\x92язана з партіями та політиками.

ї) Індимедіа не буде жодним чином залучена до комерційних проектів. (Ми можемо додати: мережа Індимедіа віддана декомерціалізації інформації та відмежується від будь-якої місцевої Індимедії, що вирішить стати комерційною медіа-корпорацією)

*так, ми некомерційна група.

й) відображати місцеву версію логотипу Індимедіа на своєму сайті й у своїй літературі.

*так, логотип можна побачити за веб адресою http://indymedia.org.ua

к) включити на свій сайт поточний \xABсписок міст\xBB мережі Індимедіа \x96 бажано на першій сторінці.

*так
Topic revision: r1 - 08 Jan 2006, AaLa
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback