Αυτός είναι ο χώρος εργασίας του indymedia αθήνας

* ImcAthensPolitikiDimosieusis


-- IliasZ - 21 Jun 2002

Kapos prepei na aksiopoiisoume to xoro. Kai sovara, oxi tis malakies pou exete apo pano. Alla kai pali to internal mou fainetai pio eykolo. WaKeUp

έβαλα τη νέα πολιτική δημοσίευσης αλλά πλέον δεν τον χρειαζόματσε αυτό το χώρο αφού έχουμε το δικό μας tikiwiki:))) -- ElpidaAth - 11 Oct 2004

Meta apo ...3 xronia, arga arga 8a sthsoume kai auton ton xwro :] alla3a tin politikh dhmosieushs me tin kainourgia

-- GeorgeMathousalix - 26 Jun 2007
Topic revision: r9 - 26 Jun 2007, GeorgeMathousalix
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback