Το Indymedia Αθήνας είναι ένα site ανοικτής δημοσίευσης (open publishing). Αυτό σημαίνει ότι καθένας/καθεμία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει ειδήσεις, σχόλια και απόψεις.

Η ελευθερία αυτή συνεπάγεται και την αδυναμία της ομάδας που διαχειρίζεται το site να ελέγχει/πιστοποιεί την αυθεντικότητα των δημοσιεύσεων, γι' αυτό παρακαλούμε να είσαστε προσεκτικοί στις ειδήσεις που δημοσιεύετε. Η Διαχειριστική Ομάδα του Athens Indymedia έχει τρεις δυνατότητες παρέμβασης: να κρύβει, να διαγράφει ή να τροποποιεί [όταν κρίνεται απαραίτητο] δημοσιεύσεις. Δημοσιεύσεις που δεν συνάδουν με τον πολιτικό χαρακτήρα του site δεν διαγράφονται αλλά "κρύβονται", παραχωρώντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει τα "κρυμμένα" και με τον τρόπο αυτό να ελέγχει τη Διαχειριστική Ομάδα.

Ποιες δημοσιεύσεις θέλουμε

Η αντιπληροφόρηση, είναι ένα όπλο που διαθέτουμε και σαν τέτοιο δεν πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο ή να το αντιμετωπίζουμε υποτιμητικά και αποστασιοποιημένα. Έτσι, μερικοί από τους τρόπους που βοηθούν στην κατεύθυνση της συμμετοχής στην μετάδοση της πληροφορίας και στη διεύρυνση της κοινότητας της αντιπληροφόρησης είναι δημοσιεύσεις όπως:

* Άρθρα και αναλύσεις σε θέματα που αφορούν όλες τις παραμέτρους των κοινωνικών/ταξικών αγώνων. * Προσωπικές μαρτυρίες δράσεων και διαδηλώσεων * Ειδήσεις για άτομα ή συλλογικότητες που εργάζονται//δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης * Ειδήσεις για γεγονότα που επηρεάζουν ή προέρχονται από "περιθωριοποιημένες" κοινωνικές ομάδες // από αποδυναμωμένους κοινωνικούς χώρους * Ενημέρωση για θέματα τοπικής ή παγκόσμιας σημασίας * Δημιουργία και παραγωγή υλικού που σχετίζεται με όλα τα παραπάνω

Ποιες δημοσιεύσεις κρύβονται

Η Διαχειριστική Ομάδα του Indymedia Αθήνας έχει τη δυνατότητα να κρύβει δημοσιεύσεις όταν:

* Είναι φασιστικού και ρατσιστικού περιεχομένου Το indymedia είναι χώρος πολυφωνίας, με σεβασμό στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Δημοσιεύσεις όμως που εκφράζουν οποιασδήποτε μορφής ρατσισμό (πολιτικό, κοινωνικό, εθνικό, φυλετικό) δεν έχουν θέση εδώ.

* Είναι σεξιστικές Πιστεύουμε στην έμπρακτη και καθημερινή πιστοποίησή της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης.

* Είναι υβριστικές, εμφανώς προσβλητικές, πρακτορολογικές, απειλητικές ή αποτελούν προσωπικές επιθέσεις Χωρίς να θέλουμε να τυποποιήσουμε την έκφραση ή να την χειραγωγήσουμε, πιστεύουμε ότι η χρήση του site προσφέρεται για την ανάπτυξη της άποψης και της γνώμης όλων μας, αρκεί αυτό να γίνεται με υπεύθυνη επιχειρηματολογία και σεβασμό προς τους άλλους/άλλες και τις δικές τους απόψεις.

* Περιέχουν κομματική, εκλογική προπαγάνδα Το Athens Indymedia είναι χώρος φιλόξενος για την προβολή και αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων με σκοπό την αντιπληροφόρηση, δεν προορίζεται στο να μετατραπεί σε χώρο προσέλκυσης οπαδών και ψηφοφόρων.

* Συνιστούν άμεση ή έμμεση διαφημιστική προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών Η λογική της μη εμπορευματικής χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών την οποία πρεσβεύουμε και προωθούμε, έρχεται σε αντίθεση με δημοσιεύσεις διαφημιστικού περιεχομένου ή με εκδηλώσεις και δράσεις στις οποίες υπάρχει αντίτιμο με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

* Είναι εμφανώς ψευδείς, παραπλανητικές ή συκοφαντικές Σαν χώρος αντιπληροφόρησης και διαδραστικής ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να συντηρούμε και να διαδίδουμε παραπλανητικές, ψευδείς, συκοφαντικές ή κατασκευασμένες ειδήσεις.

* Είναι άσχετες ή χωρίς περιεχομένο Αυτό το site έχει χαρακτήρα πολιτικό, συνεπώς δημοσιεύσεις με άσχετο περιεχόμενο (π.χ. αθλητικές ειδήσεις, παραθρησκευτική φιλολογία ή αγγελίες γνωριμίας κλπ) δε χωρούν στις σελίδες του.

Τέλος, η συλλογικότητα διαχείρισης μπορεί να κρύβει δημοσιεύσεις που περιέχουν ανακοινώσεις εκδηλώσεων, προκηρύξεις ή αφίσες προσώπων ή ομάδων που έχουν ζητήσει να μην αναφέρονται στο site. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο της κριτικής (ούτε κι αυτές οι ομάδες/άτομα) και αν κείμενα που σχολιάζουν αυτές τις ομάδες/άτομα (ή δράσεις τους) δεν παραβιάζουν την πολιτική δημοσίευσης δεν υπάρχει λόγος να κρυφτούν.

Ποιες δημοσιεύσεις διαγράφονται

Η Διαχειριστική Ομάδα του Indymedia Αθήνας έχει τη δυνατότητα να διαγράφει δημοσιεύσεις όταν:

* περιέχουν αναφορές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο άτομα ή συλλογικότητες

* περιέχουν άχρηστο υλικό, ασύμφωνο με τον πολιτικό χαρακτήρα του site.

* Φωτογραφίες ή άλλου είδους υλικό που εκθέτει ή/και στοχοποιεί άτομα ή συλλογικότητες.

Η ευαισθησία σε ορισμένα θέματα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γι΄αυτό συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα δημοσίευσης φωτογραφικού ή άλλου multimedia υλικού ώστε να μην εκθέτουμε ανθρώπους και καταστάσεις.

Θα θέλαμε επίσης να παρακαλέσουμε, και πάλι χωρίς να επιθυμούμε να περιορίσουμε, να αποφεύγονται δημοσιεύσεις πολύ περιορισμένες σε έκταση, για παράδειγμα δημοσιεύσεις \xABτης μιας γραμμής\xBB. Το indymedia είναι χώρος ανάπτυξης απόψεων και διαλόγου και όχι μονοδιάστατης (αντι)παράθεσης, ένα εναλλακτικό μέσο αντιπληροφόρησης και όχι πίνακας ανακοινώσεων πολιτικών κομμάτων ή άλλων ιεραρχικά δομημένων οργανισμών.

Επίσης, καθώς μία δημοσίευση ωθεί τις υπόλοιπες έξω από την δεξιά στήλη (newswire) της πρώτης σελίδας, όπου μπορεί να περιέχονται ειδήσεις πραγματικά σημαντικές, ζητάμε να χρησιμοποιήσετε το χώρο του site με σεβασμό και φαντασία.

Τέλος, και σε συνδυασμό με το αμέσως προηγούμενο περί σεβασμού του χώρου του newswire, προτού δημοσιεύσετε για κάποιο θέμα, παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει ήδη δημοσιευτεί κάποιο σχετικό, οπότε προσθέστε την δική σας είδηση ως σχόλιο στην ήδη υπάρχουσα δημοσίευση! Πολλές φορές παρεμφερείς δημοσιεύσεις μπορούν να ομαδοποιούνται ή να μεταφέρονται ως σχόλια σε άλλες δημοσιεύσεις.

Για οποιαδήποτε επισήμανση περί την πολιτική δημοσίευσης ή την εφαρμογή της παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το imc-athens-editorial@lists.indymedia.org
Topic revision: r4 - 26 Jun 2007, GeorgeMathousalix
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback