You are here: Foswiki>Local Web>ImcDenmark (20 Mar 2006, MoonFisher)Edit Attach

IMC Denmark

Introduktion

IMC Denmark lagde ud med et storm\xF8de den 7. maj 2005, opfulgt af et storm\xF8de den 14. juni 2005. Storm\xF8derne er det basisdemokratiske legeme, hvor beslutninger vedr\xF8rende vores IMC bliver taget. Vi etablerede siden http://indymedia.dk/ kort f\xF8r f\xF8rste storm\xF8de, og har arbejdet videre med at formgive b\xE5de hjemmesiden og de arbejdsprocesser, vi bruger, n\xE5r vi d\xE6kker begivenheder. IMC Danmark is still in the DkNewimc process.

Samarbejde

IMC Denmark ville v\xE6re en fornuftig og naturlig partner til http://www.modkraft.dk/ , som kunne forst\xE6rke medieaktivistnetv\xE6rket i Danmark. Monsun, som driver Modkraft, er baseret p\xE5 N\xF8rrebro i K\xF8benhavn. Et Indymedia Denmark ville kunne have grupperinger rundt omkring i landet. I Indymedia-slang kaldes det nogle gange den tysk/engelske model: en f\xE6lles side som er landsd\xE6kkende, idet flere grupper arbejder sammen p\xE5 den + sub-sektioner, som er gruppernes lokale sider. Eksempler her:

F\xE6llessiden kunne for eksempel kollaborere med Modkraft med gensidige RSS feeds. Det ville evt. ogs\xE5 v\xE6re muligt at f\xE5 en sub-sektion i UK Indymedia Network, ligesom Sheffield eksemplet. Lige nu har vi kun en hovedside, som dog bliver repr\xE6senteret af landsomr\xE5der som K\xF8benhavn, K\xF8ge, Fredericia o.a.

Deltag

P\xE5 siden http://indymedia.dk/mailinglists.php er det beskrevet hvordan man lettest kan komme i kontakt med Indymedias eksisterende aktivister igennem medier som m\xF8der, mailinglister og chat. Indymedia Denmark bliver k\xF8rt i en \xE5ben og fri atmosf\xE6re. Vi modtager med kysh\xE5nd al deltagelse og bidrag fra alle som f\xF8ler at de har noget konstruktivt, de vil tilf\xF8je. Du beh\xF8ver ikke v\xE6re medlem for at sende nyheder ind til vores nyhedswire eller bidrage med artikler. Vi samarbejder over mailinglisterne og holder ansigt til ansigt-m\xF8der cirka hver m\xE5ned. Vi har desuden et dag til dag-chatrum p\xE5 Indymedias IRC-netv\xE6rk.

Kom ind p\xE5 malinglisterne og bliv aktiv. Sp\xF8rg om kommende begivenheder og om hvordan du kan hj\xE6lpe.

 • imc-denmark - Denne mailliste er til generelle Indymedia Denmark-emner. Det er her de politiske Indymedia Denmark-sager bliver diskuteret. Hvis du vil v\xE6re aktiv, kan du starte med at tilmelde dig mailinglisten her:
 • imc-denmark-legal - Denne mailingliste er til juridiske anliggender, der vedr\xF8rer indymedia Denmark. Listen er forbeholdt folk som har deltaget i debatten til m\xF8derne og eventuelle eksterne vejledere og advokater.

L\xE6s mere om hvordan mailinglisterne bliver styret her: ListworkWorkingGroup

Hvis det bliver n\xF8dvendigt kan man oprette nye lister her - http://newlist.indymedia.org/ - Det er fx blevet gjort til koordinering af d\xE6kning af begivenheder.

Desuden har vi en IRC-kanal inde p\xE5 #denmark @ irc.indymedia.org (SSL: port 994). Hvis ikke du ved s\xE5 meget om IRC, er det nu muligt at bruge chatten direkte fra siden http://indymedia.dk/mailinglists.php - du skal bare inds\xE6tte lidt information om dig selv. Det er ret vigtigt at bem\xE6rke, at du ikke er anonym over for politiet n\xE5r du deltager, idet de kan spore din IP-adresse. Hvis du \xF8nsker anonymitet, kan vi foresl\xE5 en r\xE6kke foranstaltninger som netv\xE6rket Tor, og SSL-underst\xF8ttelse i mIRC.

Brug denne "TWiki"

En Wiki er en redigerbar side, som oftest er redigerbar af alle. Det er i essensen et forslag til den ultimative at h\xE5ndh\xE6ve information, men har sine begr\xE6nsninger. Idet alle kan redigere, er det ofte at folk som mener, at det der bliver skrevet, ikke b\xF8r blive skrevet, fordi det er imod deres generelle opfattelse eller motiv i livet. Det kan ofte for\xE5rsage at de sletter og \xF8del\xE6gger ting. Derfor kr\xE6ver det at man opretter sig selv som bruger. Dette g\xF8res her: TWikiRegistration

Nogle af siderne kan kun redigeres af ImcUk Twiki-gruppen. Man kan godt blive tilf\xF8jet til gruppen hvis man sender en besked til et medlem i gruppen. Dette er ikke s\xE5 vigtigt for at redigere de danske sider p\xE5 wikien her.

Feature-retningslinier

Redaktionelle retningslinjer (Dansk)

Redaktionelle retningslinjer som vedtaget ved Indymedia storm\xF8de den 12. juni 2005

Indymedia er en demokratisk newswire. Vi \xF8nsker at se de rigtige fort\xE6llinger, nyheder og holdninger fra folk rundt omkring i landet. Mens vi arbejder for at bevare newswiren som et komplet \xE5bent forum, saa er vi n\xF8dsagede til at overv\xE5ge den og fjerne visse indl\xE6g.

Artikler og kommentarer kan blive skjult af de f\xF8lgende grunde:

 • Gentagelser \x97 Indl\xE6g der udelukkende gentager tidligere indhold, fx kommentarer der senere bliver fremh\xE6vet som artikler.
 • Diskrimination \x97 Indl\xE6g der indeholder diskriminerende billeder eller tekster, fx indl\xE6g der indeholder racisme, fremmedfygt, sexisme og homofobi.
 • Upr\xE6cision \x97 Indl\xE6g der er upr\xE6cise eller misledende.
 • Reklamering \x97 Indl\xE6g der indeholder kommercielle reklamer eller partipropaganda.
 • Irritationsmomenter \x97 Indl\xE6g skrevet af individer der regelm\xE6ssigt udgiver u\xF8nsket indhold som beskrevet ovenfor. Der vil blive advaret inden konsekvent udelukkelse i form af sletning af indl\xE6g.
 • Kopierede indl\xE6g \x97 Indl\xE6g der er kopieret direkte fra andre nyhedssider. V\xE6r original og skriv noget selv.
 • Trusler \x97 Indl\xE6g der opfordrer til vold mod enkeltpersoner eller grupper.

Editorial Guidelines (English)

This is a translation of the above:

 • Repetition -- Posts that are copies of older posts, for example comments that are later highlighted into articles.
 • Discrimination -- Posts that include discriminating pictures or texts, for example posts that include racism, xenophobia, sexism or homophobia.
 • Imprecision -- Posts that are not precise or even misleading.
 • Advertisements -- Posts that include commercial advertisements or political party propaganda.
 • Irritation -- Posts written by individuals who regularly publish unwanted material as described in the editorial guidelines. There will be warned before consequent exclusion in the shape of deletion of posts.
 • Copied posts -- Posts that are copied directly from other news sites. Please be original and write something yourself.
 • Threats -- Posts that encourage violence against individuals or groups.

Draft for Diversity questions (english)

for more info look at NewImcHowTo#NEW_IMC_PROCESS_HOW_IT_WORKS

A. How does the makeup of your collective reflect the diversity of the local community (e.g. in relation to gender-, sexual-, spiritual, and/or cultural-identity)?

We currently have 60 list members, though only 15 or so who actively participate in the editorial work. Most of these are young (<25) ethnic Danes in the Copenhagen area. We have widespread connections to grassroots organisations supporting gender-, sexual-, and cultural diversity causes not only in Denmark, but all through Scandinavia as well. Currently, most members of our collective are male, though we feel share a mindset to serve all members of the community and

involve all races, nationalities, genders, cultures, sexualities and sub-groups.

B. If your group currently does not represent the diversity of the local community, particularly in relation to groups who are underrepresented in mainstream society and denied access to vehicles of

expression, what steps will be taken to address this on an ongoing basis?

We don't claim to represent any groups or cultures more than others. But as we get established, we will seek to continually to invite underrepresented groups to represent themselves through IMC Denmark. We plan to invite not only members of marginalized ethnic, cultural and sub-cultural groups within Danish society to use IMC Denmark as a means of communicatin and expression, but also invite young writers, journalism students and grassroots activists who seek to help local causes through greater public exposure to participate in Indymedia. With this we would seek to make these groups and individuals that no matter what, even if the commercial media refuse to give them the attention they deserve, they can always take matters in their own hands.

Practically, we are currently applying for funds from a Danish grassroots foundation in order to raise funds to print flyers, posters and stickers to mark our presence at grassroots gatherings, local community houses for ethnic and sub-cultural groups in Denmark, and at institutions of education.

We hope to engage activists through workshops and community work and spread awareness of our work through the intricate networks of grassroots organisations in Denmark. Recently, we participated in the Danish Social Forum with a workshop on Free Software, as well as helping to create a website for the Forum. We are also helping to start an Internet caf\xE9 at a local radical bookstore which we also hope to be able to use for workshops and editorial work.

In general, we seek to spread the understanding that Indymedia is a forum to be used and shaped by the individual participants, and we encourage members of all communities to get involved with the IMC and pass the word along.

C. What steps will be taken to involve individuals in workfields new to them? What measures will be taken to overcome a gendered work division?

At the moment, there are relatively few women participating actively in the editorial and technical work of IMC Denmark. As we get established, we hope to attract greater interest for both of these workfields from both genders and offer training or mentoring \x96 either individually or through workshops \x96 to anyone who expresses interest in participating. We will also hope to engage a bigger part of our silent list members \x96 a much larger part of whom are female \x96 in these workfields. Especially to participate in the day-to-day editorial and technical work, which \x96 as it is now \x96 mostly takes place online through the lists or on our IRC channel.

TWiki ressourcer

Intro til Twiki (Engelsk) WelcomeGuest

Twiki Tutorial (Engelsk) TWikiTutorial

Hvordan man formaterer skriften til fx at v\xE6re fed (Engelsk) TextFormattingRules

Ofte stillede sp\xF8rgsm\xE5l vedr\xF8rende formatering (indeholder ogs\xE5 hvordan man vedh\xE6fter billeder) (Engelsk) TextFormattingFAQ

Indymedias Twiki-forside (masser af information om hvad der sker rundt omkring) Main

Lokale IMC'ers wikier WebHome

Historie

Indymedia Danmark blev genoplivet ved omkring juletid 2004, og fik alts\xE5 en hjemmeside og stiftende m\xF8de omkring starten af maj 2005. Forrige generation af Indymedia Danmark er bevaret nedenfor. Det startede med EU-topm\xF8det i 2002 og blev genoplivet i forbindelse med Beyond ESF, London 2004.

1st generation

i'm still collecting my own notes on this well from ready proposal... -- RovinNZ - 07 Jan 2003

Fri, 08 Nov 2002

-- MoonFisher - 20 Mar 2006 - added a draft for the diversity questions in english. -- SimonShine - 01 Mar 2006 - added a translation for editorial guidelines for documentation purposes. -- SimonShine - 22 Jun 2005 - re-formatted paragraphs, adding some recent texts and translated the wiki guide to Danish -- MoonFisher - 15 Jun 2005 - added Mailinglister, Redaktionelle retningslinjer og Feature retningslinier. Redigerede layout -- MelPomene - 06 Dec 2004 - added a new generation smile -- RovinNZ - 07 Jan 2003
Topic revision: r11 - 20 Mar 2006, MoonFisher
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback