You are here: Foswiki>Local Web>ImcPoland (21 Aug 2007, DidLeth)Edit Attach
indy-pl-baner.gif Dokumenty robocze Osrodka Niezaleznych Mediow

Jeżeli chcesz dodać link na tej stronie lub poprawić treść, ortografię itd, bardzo proszę, najpierw zarejestruj się tu: TWikiRegistrationPl następnie wr\xF3ć na tę stronę i kliknij na Edit. (u g\xF3ry)

Jeżeli nie zgadzasz się z czymś, co jest napisane na tej stronie, możesz to przedyskutować na liście og\xF3lnej indymedia: http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-pl .

Więcej informacji o tym jak edytować tę stronę znajdziesz tu:


IMC Polska funkcjonuje oficjalnie od 26.10.02

Od 26/10/2002, IMC Polska uznawane za część sieci IMC. http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-process/2002-October/004178.html

materiały dla zainteresowanych Indymediami

ważne dokumenty IMC PL

listy mejlingowe

na cały kraj

listy lokalne

kolektywy lokalne

obecnie (sierpień 2007) funkcjonują jeden lokalny kolektyw polskiego IMC (Warszawa) i jeden autonomiczny, lokalny kolektyw IMC w geograficznym regioniu ,,Polska" (Toruń)

Toruński - autonomiczny, nie-narodowy kolektyw IMC

Warszawski - lokalny kolektyw polskiego IMC

Miejsca i daty spotkań

więcej informacji o istniejących i nieistniejących kolektywach lokalnych, zasadach ich tworzenia i metodach działania znajdziesz na ImcPlKolektywy

drukowane wersje indymedia polska

materiały propagandowe

  • artykuły prasowe Imc-pl-Gazeta (na razie tylko z gazety wyborczej)

sprawy redakcyjne i techniczne

kurs dla sprzątających serwis

ImcPlMirTutorial - szybki kurs obsługi bebech\xF3w indyka (mira)

szablony dla administrator\xF3w

ImcPlSzablon - szablony do wklejania przy ukrywaniu artykuł\xF3w

szkice artykuł\xF3w na środkową kolumnę

w razie awarii publikacji/serwera administracyjnego

wejdź na http://chat.indymedia.org/ zaznacz #mir naciśnij "chat!" i na kanale #mir po angielsku zgłoś że znowu jest problem na imc-pl i pewnie potrzebny jest restart

strony kolektywu technicznego

strony dla videoaktywist\xF3w

ImcPolandArchiwumStrony - czyli rzeczy kt\xF3rych nie chcemy kasować, a nie ma sensu żeby dalej znajdowały się na tej stronie
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
archive040104.html.gzgz archive040104.html.gz manage 222 K 04 Jan 2004 - 19:44 UnknownUser archiwum abstrakt\xF3w do 040104 - plik html.gz
indy-pl-baner.gifgif indy-pl-baner.gif manage 3 K 01 Aug 2003 - 11:28 UnknownUser baner pl
putin.tgztgz putin.tgz manage 1 MB 20 Jan 2005 - 13:03 UnknownUser backup www.putin.most.org.pl 20.01.2005r. 1.6Mb .tar.gz
Topic revision: r109 - 21 Aug 2007, DidLeth
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback