You are here: Foswiki>Local Web>ImcPoland>ImcTorun (05 May 2007, BouD)Edit Attach

<< ImcPoland

<< ImcPlDrukowana

Jeżeli chcesz dodać link na tej stronie lub poprawić treść, ortografię itd, bardzo proszę, najpierw zarejestruj się tu: TWikiRegistrationPl następnie wr\xF3ć na tę stronę i kliknij na Edit. (u g\xF3ry)

Jeżeli nie zgadzasz się z czymś, co jest napisane na tej stronie, możesz to przedyskutować na liście og\xF3lnej indymedia: http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-pl .

Więcej informacji o tym jak edytować tę stronę znajdziesz tu:

Witamy!

spotkania

Na razie robimy małe kameralne ale jakże przyjemne spotkania IMC Toruń! Jeśli to czytasz i jesteś zainteresowany przyjdź o
  • godz. 19.30g. poniedziałek każdego tygodnia.
  • Miejsce: Infoszop, Podmurna 30.

No to do zobaczenia!

lista dyskusyjna

http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-pl-torun

Zapisz się! lub czytaj archiwum i wyślij mejla bez zapisywania sie!

(następna sekcja zawierana od ImcTorunPrzydatneLinki)

przydatne linki w Toruniu

Żeby edytować tekst w tym części strony, chodź do ImcTorunPrzydatneLinki i wtedy Edytuj.

Uważaj - nie każda grupa jest elektronicznie aktywna...!

procedura new-imc

kalendarz

warsztaty

zależne media w Toruniu

Kto kontroluje jaki media w Toruniu? Jak?

archiwum abstrakt\xF3w

stary


<< ImcPoland

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
arch-torun-040104.htmlhtml arch-torun-040104.html manage 43 K 05 Jan 2004 - 00:10 UnknownUser archiwum toruńskie 11.2002 - 01.04.2004 - html
dru051127.pdfpdf dru051127.pdf manage 461 K 11 Dec 2005 - 16:39 UnknownUser pdf - edycja drukowana toruń 7 listopad 2005r. 470kb
dru051127.tgztgz dru051127.tgz manage 289 K 11 Dec 2005 - 16:32 UnknownUser archiwum żr\xF3dła - edycja drukowana toruń 7 listopad 2005r.
iran_festiw.pdfpdf iran_festiw.pdf manage 213 K 19 Apr 2005 - 02:04 UnknownUser irańczycy - mordujemy czy popieramy? 220k pdf
Topic revision: r66 - 05 May 2007, BouD
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback