HTML version (english)

German police raid activists' house for using 'Yomango' on website

From 5th to 13th August, over 100 activists gathered for a week of discussions, socialising and action at the Prek\xE4r Camp 2005, an action camp raising issues of precarity, and its impact on daily life and social movements, near L\xFCchow, north east of Hamburg, Germany.

On Wednesday 10th August, activists from the camp evicted a local social benefits office in L\xFCchow of its executive, who is according to activists "well known for his strict and inhuman interpretation of the new german labour and social security benefit laws". The following day, police raided and searched a house for an alledged call for criminal offences on the pracarity camp's website. It has now become clear this was in relation to the use of the word 'Yomango' on the website.

The offices of 'Anti-Atom-Aktuell', a monthly grassroots magazine on anti-nuclear issues, were also affected by the raid. They have given out a statement, explaining they are unable to work as equipment and papers have been seized. Some people say the police intentionally raided the offices of the magazine in an attempt to repress media activists. Furthermore, Anti-Atom-Aktuell being a prominant source of information within the anti-nuclear movement, the repression against the magazine, located in the region of the Castor-Protests, is considered by some as an attack on the movement in general. Early July, german police also raided the offices of LabourNet; a german website adressing issues of (un)employment and precarity.

Websites: Precarity Camp | Anti-Atom-Aktuell | Yomango | LabourNet | Photos benefits office eviction


Rest of the article:

A court order states that: "on the website the term 'Yomango' (a spanish slang term for 'I'm stealing') is used and in a preliminary program for the camp presented on this website a 'Yomango-action' was mentioned." About 30 policemen, searched and filmed the entire house for several hours.

Yomango, like the popular Spanish clothing chain Mango is now a brandname which is not so much about selling concrete stuff, but more about 'promoting a lifestyle'. Yomango, meaning 'I'm stealing' in spanish, has triggered a wave of actions as part of a new anti-consumerist lifestyle. More info on the Yomango website.

Some refer to many recent attempts to repress media activists in doing there work. Both Indymedia UK and Indymedia Bristol had their servers seized in the last couple of years. Italy-based non-profit community webserver 'Autistici' was also attacked. They found out that the authorities had copied the keys necessary for the decryption of their webmail (statements: [1] [2]) and potentially had access to all the data on their disks.

HTML version (nederlands)

Duitse politie valt huis activist binnen vanwege 'Yomango' verwijzing op website

Van 5 tot 13 augustus, zijn meer dan 100 activisten bijeen gekomen tijdens het Prek\xE4r Camp 2005, om te discussieren en aktie voeren rond de thema's 'precarity', en de invloed van arbeid op het dagelijks leven en sociale bewegingen, vlakbij L\xFCchow, ten noord oosten van Hamburg.

Op woensdag 10 augustus hebben activisten van het kamp een kantoor van de lokale sociale dienst ontruimd. Volgens de actievoerders staan de lokale autoriteiten erom bekend een onmenselijk beleid te voeren naar aanleiding van de onlangs ingevoerde nieuwe duitse arbeids- en uitkeringswetgeving. De volgende dag heeft de politie een inval gedaan vanwege een zogenaamde oproep voor 'criminele daden' op de website van het precair actie camp. Het is nu duidelijk geworden dat het gaat om een verwijzing op de website naar het woord 'Yomango', de anticonsumerings levensstijl, vooral populair in Spanje.

De kantoren van het duitse anti-nucleaire maandblad 'Anti-Atom-Aktuall' zijn ook getroffen door de inval. De medewerkers van het blad hebben in een verklaring duidelijk gemaakt dat er onmogelijk gewerkt kan worden, omdat al hun computers en boekhouding in beslag is genomen. Sommige activisten zeggen dat de politie express de kantoren van dit tijdschrift is binnen gevallen in een poging media activisme te criminaliseren. Daarbij komt dat Anti-Atom-Aktuell een prominente uitgave is binnen de anti-nucleaire beweging in Duitsland. De inval wordt door sommigen beschouwt als een algehele aanval op 'anti-nucleair Duitsland'. Begin juli deed de Duitse politie ook een inval in de kantoren van LabourNet; een duitse website die zich richt op thema's rond werkenloosheid, sociale zekerheid en flexwerk.

Websites: Prek\xE4r Camp 2005 | Anti-Atom-Aktuell | Yomango | LabourNet | Fotos ontruiming sociale dienst


Vervolg artikel

Papieren van de duitse justitie wijzen op het feit dat er: "op de website de term 'Yomango' ('ik steel' in het spaans) gebruikt is en dat in het programma van het kamp, er gepraat wordt over een Yomango actie. Ongeveer 30 politiemensen hebben uren lang het hele huis gefilmt en doorzocht.

Yomango, als het populaire spaanse kledingmerk Mango, is een merknaam dat meer een levenswijze probeert uit te stralen, dan bepaalde kleding probeert te verkopen. Yomango, heeft een ketting reactie van acties ontketend als onderdeel van de anti-consumerende levensstijl. Meer op de Yomango website.

Sommige mensen spreken van een toename in repressie ten aanzien van alternatieve media. In de afgelopen twee jaar zijn de servers van Indymedia UK and Indymedia Bristol in beslag genomen. Ook kwam de italiaanse server 'Autistici' er achter dat de autoriteiten daar encrypties had verkregen om toegang te krijgen tot email verkeer (verklaringen: [1] [2]) en mogelijk tot alle informatie op de servers.

HTML version (deutsch)

Topic revision: r2 - 14 Aug 2005, WietsE
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback