Indymedia Ukraine: Процес прийняття рішень.

Наш процес прийняття рішень буде орієнтовано на консенсус. Ми визначаємо консенсус як процес, який бере до уваги всі точки зору, емоції та знання всіх членів Індимедіа-Україна, як вони представлені у списках розсилки та під час зустрічей. Всі рішення в Індимедіа-Україна будуть прозорими та проводитимуться он лайн через розсилки Індимедіа-Україна та Індимедіа-Україна-редакція, твікі-сторінки та IRC.

Члени списку Індимедіа-Україна, які завантажили свої профілі на твікі-сторінку та певним значущим чином доклалися до роботи групи принаймні одного разу, мають право голосу. Із них редакторський колектив, який складається з тих членів, що бажають брати участь у процесі редакторської роботи та виявили постійну присвяченість роботі групи, мають додаткові можливості впливати на прийняття рішень.

Для деяких рішень буде потрібний явний консенсус (голоси на підтримку за чітко вказаний період від 3 до 5 днів, з винятками, коли є коротші останні дати, якщо є загальновизнана термінова необхідність), для інших потрібен консенсус за замовчанням (відсутність голосів проти за період голосування):

1. Пропозиції для центральної колонки будуть заохочуватися від людей як зі списку Індимедіа-Україна, так і з-поза нього. Консенсус при відібранні текстів має бути явним. Принаймні три особи мають прямо підтримати запропонований текст упродовж періоду 3-5 днів, щоб його було відібрано на головну сторінку. В разі існування протилежної думки, особа, що ветує текст, аргументує причини, а тих, хто текст підтримують, попросять взяти їх до уваги та вирішити, чи пропонуватимуть вони все ж цей текст включити. В разі, якщо консенсус не буде знайдено, буде запропоновано голосування за більшістю. Голосування відкрите для всіх членів. Якщо ми запідозримо, що люди, які не зацікавлені в Індимедіа-Україна, приєдналися до списку з поганими намірами, щоб спробувати заблокувати роботу вебсайту, ми відповідним чином змінимо політику.

2. Пропозиції щодо дизайну та функціональності сайту Індимедіа-Україна та його модифікація мають отримати явний консенсус: три особи мають явно підтримати запропоновану зміну в період 3-5 днів. У разі, якщо не може бути досягнуто консенсусу, буде запропоновано голосування за більшістю. Голосування відкрите для всіх членів.

3. Пропозиції щодо змін політики прийняття рішень, редакційної політики та декларації намірів, можуть бути прийняті членами редакційного списку та впроваджені тільки явним консенсусом: принаймні 3 особи мають явно підтримати запропоновані зміни за період 3-5 днів.

4. Відповідно до принципів, виражених в редакційній політиці Індимедіа-Україна, будь-які рішення щодо відправлення проблематичних постів від відкритої стрічки до сміттярки (вміст якої залишається публічно видимим) повинно посилатись усім адміністраторам, які моніторять стрічку. Вимагається консенсус за замовчанням \x96 відсутність голосів проти за період 3-5 днів. В разі відсутності консенсусу, обговорення слід перенести до редакційного списку, і тоді буде потрібен явний консенсус, або, в крайньому разі, голосування за більшістю.

5. Просуваючись, ми навчаємось. Політику прийняття рішень може бути переоцінено в будь-який необхідний час, але зміни будуть залишатися відданими духові цих принципів і декларації про цілі.

(Translated by Anton 29 Oct 2005)

-- AaLa - 15 Nov 2005 (Note: we should change it form 3 to 4 moderators, because we now have 6 total and 4 makes a majority.)
Topic revision: r2 - 15 Nov 2005, AaLa
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback