You are here: Foswiki>Main Web>WebHomeCa (05 Nov 2005, AlsteR)Edit Attach
English | Castellano | Catal\xE0 | Fran├žais | Deutsch | Portugu\xEAs | Nederlands | Italiano
Benvinguts al projecte de documentaci\xF3 d'Indymedia Wiki, una eina de col\xB7laboraci\xF3. Aquest \xE9s un lloc per a:

 • Treball en com\xFA (agendes, documents web, revisi\xF3 de documents etc.)
 • Actes de reunions
 • Experi\xE8ncies pr\xE0ctiques (documentant i compartint quines experi\xE8ncies s\xF3n m\xE9s \xFAtils)
 • Treball en grup, informaci\xF3 per a gent nova, etc.
 • Guies "Com..." generals
 • Qualsevol altre material que ens pugui ajudar a treballar junts i millor.

En Wiki editar una p\xE0gina d'internet \xE9s tan senzill com enviar un correu electr\xF2nic. Trobar\xE0s instruccions completes seguint els enlla\xE7os de la part inferior de la p\xE0gina. Un bon lloc per a comen\xE7ar \xE9s %TWIKIWEB%.WelcomeGuest. Per a editar p\xE0gines en aquest Wiki, pots registrar-te a, %TWIKIWEB%.TWikiRegistracion, o pots senzillament utilitzar guest login de %TWIKIWEB%.TWikiRegistracion. No \xE9s necessari estar registrat per a veure les p\xE0gines de Twiki.

Per a una ajuda r\xE0pida de com crear una p\xE0gina web, mira la p\xE0gina QUICK FIRST HELP.

Si tens dubtes que no han estat respostos, o si tens suggeriments per a docs.indymedia.org, envia'ns un correu a imc-docs@lists.indymedia.org .

Warning: Can't find topic .TWikiWebsTable

Foswiki.Main Web:

WebSearch: Busqueda a text complet del Indymedia.Main web. (M\xE9s opcions en WebSearch) WebChanges: Troba les modificacions recents del Indymedia.Main web. WebIndex: Mostra totes les Indymedia.Main seccions en ordre alfab\xE8tic. Mira tamb\xE9 la WebTopicList que \xE9s m\xE9s r\xE0pida WebNotify: Suscribete per a ser notificat autom\xE0ticament quan alguna cosa canvi\xEF en el Indymedia.Main web. WebStatistics: Mira les estad\xEDstiques d'acc\xE9s alIndymedia.Main web. WebPreferences: Prefer\xE8ncies del Indymedia.Main web.

 • WebSearch: recerca d'un text sencer a Foswiki.Main .
 •    (M\xE9s opcions a WebSearch)
 • WebChanges: Troba les modificacions recents a Foswiki.Main .
 • WebIndex: Mostra totes les Foswiki.Main seccions per ordre alfab\xE8tico. Mira tamb\xE9 la WebTopicList que \xE9s m\xE9s r\xE0pida.
 • WebNotify: Suscribete per a ser notificat autom\xE0ticament quan alguna cosa canvi\xEF a Foswiki.Main .
 • WebStatistics: Mira les estad\xEDstiques d'acc\xE9s a Foswiki.Main .
 • WebPreferences: Prefer\xE8ncies de la web Foswiki.Main .

Foswiki.%TWIKIWEB% Web:
 • %TWIKIWEB%.WelcomeGuest: Fes una ullada aqu\xED abans de comen\xE7ar a treballar a Foswiki.
 • %TWIKIWEB%.TWikiSite: Explica qu\xE8 \xE9s Foswiki .
 • %TWIKIWEB%.TWikiRegistration: Crea't un compte per a poder editar.
 • Documentaci\xF3:
  • %TWIKIWEB%.TWikiFAQ t\xE9 una llista de preguntes m\xE9s freq\xFCents.
  • %TWIKIWEB%.TWikiDocumentation \xE9s la implementaci\xF3 de la documentaci\xF3 de TWiki.
  • %TWIKIWEB%.TWikiHistory mostra l'historial de les implementaci\xF3 de TWiki.
 • Com editar text:
  • %TWIKIWEB%.GoodStyle: Coses per a tenir en compte quan modifiquem text.
  • %TWIKIWEB%.TextFormattingRules: Normes f\xE0cils de recordar per a editar text.
  • %TWIKIWEB%.TextFormattingFAQ: Respostes a les preguntes m\xE9s freq\xFCents.
  • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences: Foswiki prefer\xE8ncies de visualitzaci\xF3.

Notes:
 • Ara est\xE0s a la web Foswiki.Main . El codi de color per aquesta web \xE9s el groc clar, aix\xED sabr\xE0s on ets.
 • Si no estas familiaritzat/da amb aquesta l'eina col\xB7laborativa d'Foswiki, si us plau visita abans %TWIKIWEB%.WelcomeGuest a la web Foswiki.%TWIKIWEB% .

-- JauMe - 04 Jul 2002
Topic revision: r8 - 05 Nov 2005, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback