English | Castellano | Catal\xE0 | Fran├žais | Deutsch | Portugu\xEAs | Nederlands | Italiano

Welkom bij het Indymedia Documentatie Project

IMC Logo
docs.indymedia.org is de site waar vrijwilligers van het Independent Media Center samen werken aan projecten en documentatie met betrekking tot Indymedia. "Wiki" maakt het aanpassen van webpagina\x92s erg gemakkelijk \x96 je hoeft er geen computercodes voor te begrijpen. %TWIKIWEB%.WelcomeGuest legt uit hoe je deze Wiki (of "TWiki") site kan gebruiken.

Deze website is onderverdeeld in verschillende 'webs'. Een web bevat informatie die betrekking heeft tot een bepaald onderwerp. Momenteel ben je in het Main web, wat informatie bevat over individuen en groepen.

De verschillende webs

Global lobale documenten en werkgroepen; algemene informatie en projecten
Local Local Lokale Indymedia Centers en Regionale Projecten
Tech Tech Technische pagina\x92s, Systeemstatus, Systeemadministratie, Ontwikkeling, codebases, tools, listwork, IRC, etc.
Main Mensen en groepen
TWiki Hulp en informatie over \x93TWiki\x94 software
Sandbox Testruimte om te leren en te experimenteren. Probeer het!

Nuttige tips

  • Als je iets niet kan vinden, zoek dan eens op de hele site via het formulier bovenaan de pagina.
  • Om pagina\x92s op deze Wiki aan te passen, kan je online registreren, op %TWIKIWEB%.TWikiRegistration, of je kan de guest login gebruiken die je daar vindt. Het is niet nodig om in te loggen om wiki-pagina's te lezen. Als je je paswoord bent vergeten, gebruik dan alsjeblieft ResetPassword.
  • Als je vragen hebt die nog niet beantwoord zijn, of als je suggesties hebt voor dows.indymedia.org, mag je altijd indy-docs@riseup.net contacteren.
  • Andere nuttige links en How-To's


Aangezien deze %TWIKIWEB%.WikiTopic meermaals gespamd is, kunnen nu alleen TWiki webmasters de pagina aanpassen. Als er iets veranderd moet worden, contacteer ons dan alsjeblieft.

-- AlsteR - 15 Jul 2005
Topic revision: r3 - 03 Feb 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback