IRC - Was is dat, hoe gebruik ik het.

Voor wie het niet weet, irc betekent Internet Relay Chat. Voor indymedia betekent dit dat we chat kamers op onze server hosten. Je kan deze kamers bezoeken met software die je gratis kan downloaden of direct via het web. Dit is een groot potentieel, dat nog niet voldoende gebruikt wordt. Chatten met iemand is een compleet ander niveau van communicatie dan e-mail, het is veel dynamischer.

Het tech team gebruikt irc regelmatig, zowel voor meetings als om werk eenvoudiger gedaan te krijgen als om gewoon over allerhande zaken te praten die verband houden met indymedia. Het is eenvoudig om gewoon een chat venster open te doen terwijl je met allerhande andere zaken bezig bent op je computer, discussies te volgen of er nieuwe te starten. Dit soort virtuele ruimte meer gebruiken kan aanleiding geven tot een grotere cohesie en solidariteit binnen het indymedia netwerk en het kan kritieke en productieve dialoog bevorderen wannneer dat nodig is.

V. Hoe kan ik nu meedoen?

A. De eenvoudigste manier is door naar de Indymedia chat pagina te gaan.

(je browser moet hiervoor wel java ondersteunen).

Net zoals je om op het web te surfen een browser nodig hebt, heb je een irc client nodig om in te loggen op een irc server. Nadat je een irc client gedownload en ge\xEFnstalleerd hebt kan je inloggen op onze irc server en beginnen met chatten.

Enkele van de populairst chat clients zijn:

Windows:
xchat, mIRC, Pirch, and Virc

Mac:
Homer or Ircle

Linux:
Xchat, bitchx, kirc, epic, ...
Hoe je die installeert hangt van je distributie af. standaard wordt normaal xchat zowiezo ge\xEFnstallerd.

If you want to try and connect by telnet:
telnet 209.0.190.181
set your terminal to vt102
turn off "local echo" (it should be a setting)

In tegenstelling tot het web kan IRC een beetje moeilijk zijn de eerste keer dat je inlogt. Na een tijdje gewenning wordt het zoals een tweede natuur.

Hoe begin ik

1. Je moet op de juiste server inloggen. IRC heeft een standaard chat network dat EFnet noemt en waar honderdduizenden mensen vaak komen chatten. Wij hebben beslist dat we ons daarvan wilden distanti\xEBren om problemen te vermijden met mensen die zomaar wat komen ambetant doen (geloof me, het gebeurt de hele tijd op EFnet). Dus van zodra jeouw irc client loopt zal je moeten inloggen op de server: irc.indymedia.org. Hoe je dit doet hangt af van je client. Hetvolgende intypen: '/server irc.indymedia.org' wordt door de meeste clients standaard ondersteund

2. Je moet een nickname kiezen. Dit is eenvoudig: '/nick nickname'. Slechts 1 persoon kan een bepaalde nickname gebruiken. Als je Jan noemt zul je misschien Jan willen gebruiken, maar als je /nick jan typt, kan het gebeuren dat de server je vertelt dat deze nick reeds in gebruik is en dat je een andere moet kiezen. Kies gewoon een andere, "Jannnn". Velen gebruiken standaard een bepaalde roepnaam, wees creatief.

3. Vind het kanaal waar de meeting doorgaat, je imc bijeenkomt, ...

Men heeft je waarschijnlijk verteld dat we gingen bijeenkomen om 19uur in #belgium. Een kanaal is een woord voorafgegaan door een #. Als men je vertelde dat de bijeenkomst doorgaat in #belgium, dan is dat hetzelfde als zeggen in kanaal #belgium. Om in dit kanaal binnen te komen typ je gewoon '/join #indymedia', soms oet je echter: '/channel #indymedia' typen. Als je nu typt zal je zien dat hetgene dat je typt onderaan het kanaal tevoorschijn komt, tesamen met wat alle anderen aan het typen zijn. In het begin voel je je waarschijnlijk wat verloren hierdoor, vooral als je binnenkomt in het midden van een conversatie. Het beste is van gewoon even niet te typen en ervoor te zorgen dat je weet waarover de conversatie gaat. Als het je niet duidelijk wordt, vraag dan de moderator (die worden voorafgegaan door een @) in een priv\xE9bericht wat het huidge onderwerp of agenda item is.

V. How do I send a private message?

A: Je kan priv\xE9 conversaties hebben, zelfs als er op hetzelfde moment dingen besproken worden met heelf de groep. Het is in feite een goed idee om priv\xE9 discussies privaat te houden. Zo vermijd je dat er teveel overtollige tekst in het hoofdvenster terecht komen en niemand meer kan volgen. Net zoals je in een gewone meeting iemand iets toefluister als het niet de volledige groep aanbelangt. Als je bijvoorbeeld Jan een privaat bericht wil zenden doe je dit zo: /msg Jan hoe gaat het met je ?, ik heb net de site veranderd, kan je het bekijken als je wat tijd hebt ?'

Onderwerpen

De onderwerpen in een kanaal kunnen zeer frequent veranderen. Als je in een meeting bent zou de facilitator het onderwerp van het kanaal moeten wijzigen als er een nieuw agendapunt besproken wordt. Op die manier kunnen mensen die later binnenkomn gemakkelijk volgen.

Hoe log ik uit IRC

Dit is eenvoudig. typ gewoon: '/quit' . Je moet alle commando's door een / laten voorafgaan anders worden ze gewoon in het kanaal weergegeven.09/09/00 micah@riseup.net - translated by bart (08 sept 2002)

-- PseudoPunk - 08 Sep 2002
Topic revision: r3 - 17 Sep 2003, PseudoPunk
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback